Yönetim Kurulu Üyeleri

Çağlar Sınayuç (Merkez Başkanı V.)

Sami Sarıyıldız (Mapeg Temsilcisi)

Saim Gül (Mapeg Temsilcisi)

Adem Sezer (Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi)

Halil Kalıpçılar (Kimya Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

İsmail Ömer Yılmaz (Jeoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi)

 

Eski Yönetim Kurulu Üyeleri

1996-1999

Ahmet Akçael (Yönetim Kurulu Başkanı, Petrol İşleri Genel Müdürü)

Ender Okandan (Merkez Başkanı)

Canan Özgen (Kimya Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

Vedat Doyuran (Jeoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi)

Tanju Mehmetoğlu (Petrol ve Doğal gaz Mühendisliği Temsilcisi)

Hülya Peker (Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı)

Ayşe Dönmezer (Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi)

 

1999-2002

Ülker Türüğ (Yönetim Kurulu Başkanı, Petrol İşleri Genel Müdürü)

Cengiz Cücü (Yönetim Kurulu Başkanı, 2001 yılından sonra)

Ender Okandan (Merkez Başkanı)

Timur Doğu (Kimya Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

Nurkan Karahanoğlu (Jeoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi)

Tanju Mehmetoğlu (Petrol ve Doğal gaz Mühendisliği Temsilcisi)

A.Suat Bağcı (Petrol ve Doğal gaz Mühendisliği Temsilcisi, 2000 yılından sonra)

Hülya Peker (Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı)

Haydar Akın (Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi)

 

2002-2005

Cengiz Cücü (Yönetim Kurulu Başkanı, Petrol İşleri Genel Müdürü)

Ender Okandan (Merkez Başkanı)

Timur Doğu (Kimya Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

Nurkan Karahanoğlu (Jeoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi)

Tanju Mehmetoğlu (Petrol ve Doğal gaz Mühendisliği Temsilcisi )

A.Suat Bağcı (Petrol ve Doğal gaz Mühendisliği Temsilcisi, 2000 yılından sonra)

Hülya Peker (Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı)

Haydar Akın (Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi)

 

2005-2008

Ender Okandan (Merkez Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı)

Nurcan Baç (Kimya Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

Vedat Doyuran (Jeoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi)

Birol Demiral (Petrol ve Doğal gaz Mühendisliği Temsilcisi)

Selami İncedalcı (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)

Levent Aydın (Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı)

Edip Yılmaz (Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi)

 

2008-2011

Erdal Gülderen (Yönetim Kurulu Başkanı , Petrol İşleri Genel Müdürü)

Ender Okandan (Merkez Başkanı)

Halil Kalıpçılar (Kimya Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

Zeki Çamur (Jeoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi)

Mahmut Parlaktuna (Petrol ve Doğal gaz Mühendisliği Temsilcisi)

Selami İncedalcı (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)

Pervin Tanır (Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi)

 

2011-2012

Mahmut Parlaktuna (Merkez Başkanı)

Ender Okandan (Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

Halil Kalıpçılar (Kimya Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

Zeki Çamur (Jeoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi)

Selami İncedalcı (Petrol İşleri Genel Müdürü)

Ömer Koca (Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı)

Edip Yılmaz (Hazine Müsteşarlığı, KİT Genel Müdürlüğü)

 

2012-2017

Mahmut Parlaktuna (Merkez Başkanı)

Ender Okandan (Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

Halil Kalıpçılar (Kimya Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

Erdin Bozkurt (Jeoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi)

Selami İncedalcı (Petrol İşleri Genel Müdürü)

Ömer Koca (Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı)

Levent Karadayı (Hazine Müsteşarlığı, KSKİ Genel Müdürlüğü)

 

2017-2018

Ahmet Adanır (Yönetim Kurulu Başkanı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi)

Serhat Akın (Merkez Başkanı)

Çağlar Sınayuç (Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

Halil Kalıpçılar (Kimya Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

İsmail Ömer Yılmaz (Jeoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi)

Vedat Bozkurt (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi)

Eyüp Güner (Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi)

2018-2021

Çağlar Sınayuç (Merkez Başkanı V.)

Hızır Ay (Mapeg Temsilcisi)

Saim Gül (Mapeg Temsilcisi)

Murat Çeliker (Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi)

Halil Kalıpçılar (Kimya Mühendisliği Bölümü Temsilcisi)

İsmail Ömer Yılmaz (Jeoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi)