Merkezimizde aşağıda listelediğimiz ürünlerin analizleri yapılmaktadır. Yapılan analizleri görmek için ürün bağlantısı üzerine tıklayınız. Çalışılmasını istediğiniz başka bir ürün varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz.

KURŞUNSUZ BENZİN VE KATKILI KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (TS EN 228)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

TS EN ISO 3405

ISO 3405

ASTM D86

 100 ml

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 20 ml

Buhar Basıncı

TS EN 13016-1

EN 16016-1

30 mL (Şişe %80 oranında dolu olmalıdır.)

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

*ASTM D4294

 10 mL

Düşük Kükürt Miktarı

TS EN ISO 20846

ISO 20846

ASTM D5453

10 mL

Araştırma Oktan Sayısı (RON)

TS EN ISO 5164

ASTM D 2699

ISO 5164

 500 mL

Motor Oktan Sayısı (MON)

TS EN ISO 5163

ASTM D 2700

ISO 5163

500 mL

Buhar Kilitleme İndisi

TS EN 228

EN 228

110 mL

Oksijenli Bileşiklerin Tayini

ASTM D4815

TS EN 13132

10 mL

Oksijen Miktarı Tayini

TS EN 13132

10 mL

Doktor Testi

*TS 2884

*ASTM D4952

*ISO 5275

30 mL

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160

ISO 2160

ASTM D130

 50 mL

Oksidasyon Kararlığı Testi

TS 2646 EN ISO 7536

ASTM D525

75 mL

Mevcut Gom Muhtevası Tayini (Sakızlanma Noktası)

TS EN ISO 6246

ASTM D381

ISO 6246

150 mL

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

*ASTM D156

250 mL

Kompozisyon, GC (Benzen)

TS EN 12177

 5 mL

Hidrokarbon tipleri, 

(Olefinler, Aromatikler)

*ASTM D5134 (GC)

10 mL

Hidrokarbon tipleri

(Olefinler,Aromatikler)

TS EN 15553

ASTM D 1319

10 mL

Kurşun Miktarı

TS EN 237

 5 mL

Potasyum

*TS 12861

5 g

Mangan

TS EN 16135

5 mL

Görünüş

ASTM D4176

-

Ulusal Marker

 

50 mL

MOTORİN (TS EN 590+A1)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

TS EN ISO 3405,

ISO 3405, ASTM D86

 100 mL

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), HPLC-RID

TS EN 12916, EN 12916,

ASTM D6379

 2 g

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754, *ISO 8754,

*ASTM D4294

 10 mL

Düşük Kükürt Miktarı

TS EN ISO 20846

ISO 20846, ASTM D5453

10 mL

Setan Indisi Tayini (Hesapla)

TS EN ISO 4264,

ISO 4264, ASTM D4737

110 mL

Yoğunluk

 TS EN ISO 12185, ISO 12185,

ASTM D4052

  20 ml

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160,

ISO 2160, ASTM D130

 50 mL

Oksidasyon Kararlılığı Testi

TS EN ISO 12205, ISO 12205,

ASTM D2274

400 mL

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

TS EN ISO 2719, ISO 2719,

ASTM D93

 80 mL

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

TS EN ISO 10370,

ISO 10370, ASTM D4530

 

100 mL

Kül Tayini

TS EN ISO 6245, ASTM D482,

ISO 6245

 100 mL

Viskozite Tayini (Kinematik)

TS EN ISO 3104,

ISO 3104, ISO 3105,

ASTM D445

 50 mL

CFPP

TS EN 116, EN 116,

ASTM D6371

 50 mL

Su Miktarı Tayini

TS 6147 EN ISO 12937,

ISO 12937, ASTM D6304

 30 mL

Toplam Kirlilik Tayini

TS EN 12662, EN 12662

 350 mL

Kalorifik Değer Tayini (Deneyle)

TS 1740, ASTM D240

25 mL

Su ve Tortu Tayini

*TS 7075, *ASTM D2709

100 mL

Akma Noktası

*TS EN ISO 3016, *ISO 3016,

*ASTM D97

100 mL

Bulutlanma Noktası

*TS 2834 EN 23015, *ASTM D2500

100 mL

Motorin Biyodizel karışımlarında

YAME (Yağ Asidi Metil Esteri) analizi

TS EN 14078, EN 14078

5 mL

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini

*GC METODU

5 mL

Yağlama Özelliği

TS EN ISO 12156-1

EN ISO 12156-1

5 mL

Setan Sayısı

ASTM D7668

TS EN 16715

350 mL

Okisidasyon Kararlılığı Testi

TS EN 15751

YAME katkılı motorin için

7,5 g

Mangan (Mn) Miktarının Tayini

TS EN 16576

ICP-OES metodu

25 mL

FUEL OIL (TS 2177)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ISO 3675, *ASTM D1298

ISO 12185, TS EN ISO 12185, ASTM D4052

  20 ml

Kükürt Miktarı

TS EN ISO 8754, ISO 8754

*ASTM D4294

 30 mL

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

TS EN ISO 2719

ISO 2719, ASTM D93

 70 mL

Akma Noktası(Manuel Metod)

TS EN ISO 3016

ISO 3016

ASTM D97

 100 mL

Akma Noktası(Otomatik Metod)

ASTM D5950

 50 mL

Viskozite Tayini (Kinematik)

TS EN ISO 3104

ISO 3104, ASTM D445

 50 mL

Viskozite Tayini (Saybolt)

*TS 2031

*ASTM D88

 100 mL

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160

ISO 2160, ASTM D130

 50 mL

Su ve Tortu Tayini

*ASTM D1796

*TS 7075, *ISO 3734

 100 mL

Kül Tayini

TS EN ISO 6245

ASTM D482, ISO 6245

 100 mL

Ramsbottom (Karbon Kalıntısı)

*TS 1311 ISO 4262

*ASTM D524

 30 mL

Mikrokarbon Kalıntısı Tayini

*TS EN ISO 10370

*ISO 10370, *ASTM D4530

100 mL

Kalorifik Değer Tayini (Deneyle)

TS 1740

ASTM D240

30 mL

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini (GC)

*GC METODU

5 mL

Asfalten Tayini

*ASTM D3279

25 mL

Toplam Tortu Tayini

TS ISO 10307-1

TS ISO 10307-2

ISO 10307-1

ISO 10307-2

70 mL

Distilasyonla Su Tayini

TS EN 1428

ASTM D95

100 mL

MADENİ YAĞ

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

TS EN ISO 12185, ISO 12185

ASTM D4052

  20 ml

Kükürt

TS EN ISO 8754

ISO 8754

 30 mL

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

 70 mL

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

ASTM D92, TS EN ISO 2592

ISO 2592

80 mL

Akma Noktası(Manuel Metod)

TS EN ISO 3016

ISO 3016

ASTM D97

 100 mL

Akma Noktası(Otomatik Metod)

ASTM D5950

50 mL

Viskozite Tayini ( Kinematik )

TS EN ISO 3104

ISO 3104

ASTM D445

 50 mL

Viskozite indeksi

TS ISO 2909

ASTM D2270

50 mL

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160, ISO 2160

ASTM D130

 50 mL

Sülfatlı Kül

TS ISO 3987

ISO 3987

ASTM D874

100 mL

Element Tayini, ICP ,

(Mg) Magnezyum,( Na) Sodyum, (Ba) Baryum, (Cu) Bakır, (B) Bor, (Pb) Kurşun, (Mn) Mangan, (Ni) Nikel, (Si) Silisyum, (Al) Alüminyum, (As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum, (Ca) Kalsiyum, (Fe) Demir, (P) Fosfor, (Zn) Çinko, (Cr) Krom, (Sn) Kalay), Kobalt (Co), Gümüş( Ag) Potasyum(K) Molibden(Mo), Titranyum (Ti), Vanadyum (V)

ASTM D5185

10 g

(Aşınma Elementleri)

Fe, Cr, Sn, Al, Ni, Cu, Pb, Mn, Cd, Ag

ASTM D5185

10 g

(Kirleme Elementleri)

Na, K, Si

ASTM D5185

10 g

(Katkı Elementleri)

Ca, Mg, B, Zn, P, Ba, Mo

ASTM D5185

10 g

(Madeni Yağ Elementleri)

Ca, Mg, Zn, P, Ba

ASTM D5185

10 g

Asit Sayısı Tayini (TAN)

ASTM D664

40 g

Asit Sayısı Tayini (TAN)(Titrimetrik Yöntem)

ASTM D974

40 g

Baz Sayısı Tayini (TBN)

ASTM D2896

TS ISO 3771

40 g

Köpüklenme Tayını 

1. Kademe

2.Kademe

3.Kademe(2.kademe yapılırsa)

TS 1834 ISO 6247

ISO 6247

ASTM D 892

400 mL

Refraktif İndeks

*ASTM D 1218

0,5 mL

Sudan Ayrılma Özelliği Tayini

TS 6122 ISO 6614

ASTM D1401

80 mL

ATIK  YAĞ

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Element Tayini, ICP

(Arsenik (As), Kadmiyum (Cd),

 Krom (Cr), Kurşun ( Pb))

*EPA 6010C

*TS EN ISO 11885

 1 g

Ağır Metal Ön İşlem

*EPA 3051A

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

*TS EN ISO 2719

*ASTM D93

*ISO 2719

70 mL

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

ASTM D92

TS EN ISO 2592

ISO 2592

80 mL

PCB (Poliklorlu Bifeniller)

TS EN 12766-1

TS EN 12766-2

 1 g

Toplam Halojenler

*EPA 5050/*EPA 9056A

0,5 g

Korür

EPA 5050/EPA 9056A

0,5 g

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 20 ml

 

 

HİZMET

Test Metodu

Açıklama

Atık Yağ ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Hizmeti

*TS 900-1 EN ISO 3170

*EN 60475

 

BİYODİZEL (TS EN 14214)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Ester İçeriği

EN 14103,TS EN 14103

5 mL

Yoğunluk

TS EN ISO 12185, ISO 12185, ASTM D4052

 20 mL

Viskozite

TS EN ISO 3104, ISO 3104,ISO 3105, ASTM D445

50 mL

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719, *ISO 2719,

*ASTM D93

 80 mL

Kükürt

TS EN ISO 20846, ISO 20846,

ASTM D5453

10 mL

Karbon Kalıntısı

(% 10 damıtma kalıntısında)

*ISO 10370, *TS EN ISO 10370,

*ASTM D4530

100 mL

Sülfatlı Kül

TS ISO 3987, ISO 3987,ASTM D 874

100 mL

Su

TS 6147 EN ISO 12937, ISO 12937

ASTM D6304

30 mL

Toplam Kirlilik

EN 12662,TS EN 12662

350 mL

Bakır Şerit Korozyon

TS 2741 EN ISO 2160, ISO 2160,

ASTM D130

50 mL

Oksidasyon Kararlılığı Testi

EN 14112,TS EN 14112

5 mL

Asit Sayısı Tayini

EN 14104, TS EN 14104

5 g

İyot Sayısı Tayini

EN 14111, TS EN 14111

2 g

Linolenik Asit Metil Ester

EN 14103, TS EN 14103

5 mL

Doymamış Metil Ester (>=4 çift bağ)

EN 14103, TS EN 14103

5 mL

Metanol İçeriği

EN 14110, TS EN 14110

20 mL

Monogliserid içeriği 

Digliserid içeriği

Trigliserid içeriği

Serbest gliserol

Toplam gliserol

EN 14105, TS EN 14105

10 mL

I. grup metaller, (Na+K)

*TS EN 14538, *EN 14538

10 g

II. grup metaller, (Ca+Mg)

*TS EN 14538, *EN 14538

10 g

I. grup metaller, (Na+K)  ve II. grup metaller, (Ca+Mg)

*TS EN 14538, *EN 14538

10 g

Fosfor içeriği

*TS EN 14107, *EN 14107

10 g

CFPP

EN 116, TS EN 116, ASTM D6371

50 mL

Motorin Biyodizel karışımlarında

YAME (Yağ Asidi Metil Esteri) analizi

EN 14078, TS EN 14078

5 mL

Vakum Distilasyonu

*ASTM D1160

200 mL

Setan Sayısı

ASTM D7668

TS EN 16715

350 mL

Akma Noktası(Manuel Metod)

*TS EN ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 100 mL

Akma Noktası(Otomatik Metod)

ASTM D5950

50 mL

LPG (TS 2178)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Bakır Şerit Korozyon

TS 1299 EN ISO 6251

ISO 6251

ASTM D1838

 1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar  

  basınçlı çelik tüp gerekli

Buhar Basıncı (Hesapla)

ISO 8973

TS EN ISO 8973

EN ISO 8973

 1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar  

  basınçlı çelik tüp gerekli

Buhar Basıncı (Deneyle)

TS 1298 EN ISO 4256

ISO 4256

ASTM D1267

  1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar  

  basınçlı çelik tüp gerekli

Kompozisyon (HC )

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

DIN 51619

  1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar  

  basınçlı çelik tüp gerekli

H2S (Hidrojen Sülfür) Kurşun Asetat

TS 5255 EN ISO 8819

EN ISO 8819

  1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar  

  basınçlı çelik tüp gerekli

Toplam Dien Muhtevası

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

DIN 51619

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Toplam Kükürt Tayini

TS 13361

ASTM D6667

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Yoğunluk (Hesapla)

TS EN ISO 8973

ISO 8973

EN ISO 8973

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Yoğunluk (Deneyle)

*TS 1105 EN ISO 3993

*ISO 3993

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Yağlı Kalıntı Tayini

*TS EN ISO 13757

*ISO 13757

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

*EN 15470

*TS EN 15470

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

EN 15471

TS EN 15471

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Su Muhtevası

EN 15469

TS EN 15469

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Koku

TS EN 589

EN 589

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Yağlı Kalıntıda Hidrokarbon Tanımlama

*GC Metodu

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Kükürtlü Bileşenlerin Gaz Kromatografi İle Analizi

*ASTM D 5504/TS 13707

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

GC-SCD

AYGAZ İÇİN UYGULANACAK FİYAT

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Greenodor Analizi

*GC Metodu

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

 

 LPG-OTOGAZ (TS EN 589)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Bakır Şerit Korozyon

TS 1299 EN ISO 6251

ISO 6251

ASTM D1838

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Buhar Basıncı (Hesapla)

ISO 8973

TS EN ISO 8973

EN ISO 8973

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Buhar Basıncı (Deneyle)

TS 1298 EN ISO 4256

ISO 4256

ASTM D1267

 1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Kompozisyon

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

DIN 51619

 1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Motor Oktan Sayısı

TS EN 589

EN 589

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

H2S (Hidrojen Sülfür) Kurşun Asetat

TS 5255 EN ISO 8819

ISO 8819

 1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Toplam Dien Muhtevası

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

DIN 51619

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Toplam Kükürt Tayini

TS 13361

ASTM D6667

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Yoğunluk (Hesapla)

TS EN ISO 8973

ISO 8973

EN ISO 8973

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Yoğunluk (Deneyle)

*TS 1105 EN ISO 3993

*ISO 3993

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Buhar Basıncının, Gösterge, En az 150 kPa olduğu sıcaklık

TS EN ISO 8973

ISO 8973

EN ISO 8973

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Su Muhtevası

EN 15469

TS EN 14569

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

*EN 15470

*TS EN 15470

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

EN 15471

TS EN 15471

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Koku

TS EN 589

EN 589

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Yağlı Kalıntıda Hidrokarbon Tanımlama

*GC Metodu

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Kükürtlü Bileşenlerin Gaz Kromatografi İle Analizi

*ASTM D 5504/TS 13707

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

Greenodor Analizi

*GC Metodu

1 adet 2 L’lik en az 4-5 bar basınçlı çelik tüp gerekli

DOĞAL GAZ

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Kompozisyon, GC

(Oksijen, Azot, Karbon Dioksit, Metan, Etan, Propan, n-Bütan, i-Bütan, n-Pentan, i-Pentan, Hekzan (C6+))

ASTM D1945

TS EN ISO 6974-6

Numune en az 8-10 bar basınçlı 150cc’lik tüpte getirilmelidir. 

Kompozisyon, GC

(Karbon Monoksit, Hidrojen, Hidrojen Sülfür)

ASTM D1945

TS EN ISO 6974-6

Numune en az 8-10 bar basınçlı 150cc’lik tüpte getirilmelidir. 

Fiziksel Özellikler (Hesapla)

ISO 6976

ASTM D3588

Numune en az 8-10 bar basınçlı 150cc’lik tüpte getirilmelidir. 

Su Muhtevası ( Dew Poınt )

*ASTM D1142

Numune en az 4-5 bar basınçlı 10L’lik tüpte getirilmelidir.

Metan Sayısı (Hesapla)

*TS EN 15403

Numune en az 8-10 bar basınçlı 150cc’lik tüpte getirilmelidir. 

Kükürt Miktarı

*TS 13361

*ASTM D 6667

Numune en az 8-10 bar basınçlı 150cc’lik tüpte getirilmelidir.

Tüp Kirası

 

 

İngilizce Rapor

 

 

içerik

BAZYAĞI (TS EN 13369)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk, 20°C

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

  20 ml

Kükürt

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 30 mL

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

*ASTM D92

*TS EN ISO 2592

*ISO 2592

80 mL

Akma Noktası

*TS EN ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 100 mL

Viskozite Tayini ( Kinematik )

*TS EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 50 mL

Viskozite İndeksi

*TS ISO 2909

*ASTM D2270

50 mL

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 50 mL

Sülfatlı Kül

*TS ISO 3987

*ISO 3987

*ASTM D874

100 mL

Element (Mg, Na, Ba, Cu, B, Pb, Mn, Ni, Si, Al, As, Cd, Ca, Fe, P, Zn, Cr, Sn)

*ASTM D5185

10g

Element Tayini, ICP

(As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum,  (Cr) Krom, (Pb) Kurşun

*TS EN ISO 11885/*EPA 3051A

10g

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*ASTM D664

40 g

Asit Sayısı Tayini (TAN)(Titrimetrik Yöntem)

*ASTM D974

40 g

Baz Sayısı Tayini (TBN)

*ASTM D2896

*TS ISO 3771

40 g

Köpüklenme Tayını 

1. Kademe

2.Kademe

3.Kademe(2.kademe yapılırsa)

*TS 1834 ISO 6247

*ISO 6247

*ASTM D 892

400 mL

Refraktif İndeks, 20°C

*ASTM D1218

0,5 mL

PCB (Poliklorlu Bifeniller)

*TS EN 12766-1

*TS EN 12766-2

1 g

Hidrokarbon İçeriği (Naftenik ve Aromatik), Hesapla

*TS 6519

100 mL

 

GAZYAĞI / KEROSEN (TS 3355)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

 

Distilasyon

*TS EN ISO 3405

*ISO 3405

*ASTM D86

 100 mL

 

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 20 ml 

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754,

* ISO 8754,

*ASTM D4294

30 mL

Düşük Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 20846

*ISO 20846,

*ASTM D5453

10 mL

 

Merkaptan Kükürt Tayini

*ASTM D3227

100 mL

 

Viskozite Tayini

*TS EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

50 mL

 

Parlama Noktası Tayini

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

* ASTM D93

 70 mL

 

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

*ASTM D156

250 mL

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

50 mL

 

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini

*GC METODU

 5 mL

 

Donma Noktası

*TS 1766 ISO 3013

*ASTM D2386

50 mL

 

Doktor Testi

*TS 2884,

*ASTM D4952

*ISO 5275

30 mL

TÜRBİN YAKITLARI-JETA, JETA1,JET B  (TS 8036)

ASKERİ YAKITLAR-TÜRBİN YAKITLARI F-40 (TS 4940)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

*TS EN ISO 3405

*ISO 3405

*ASTM D86

 100 mL

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 20 ml

Yoğunluk

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

TÜRBİN YAKITLARI F-40

(TS 4940) 

 20 ml

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754,

* ISO 8754,

*ASTM D4294

30 mL

Düşük Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 20846

*ISO 20846,

*ASTM D5453

10 mL

Merkaptan Kükürt Tayini

*ASTM D3227

100 mL

Parlama Noktası Tayini

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

* ASTM D93

JETA, JETA1, JET B  (TS 8036

80 mL

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

50 mL

Hidrokarbon tipleri

(Olefinler,Aromatikler)

*TS EN 15553

*ASTM D 1319

10 mL

Buhar Basıncı

*TS EN 13016-1

* EN 13016-1

30 mL

Donma Noktası

*TS 1766 ISO 3013

*ASTM D2386

50 mL

Net Yanma Isısı (hesapla)

*TS 1740, ASTM D240

30 mL

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini

*GC METODU

 5 mL

Doktor Testi

*TS 2884,

*ASTM D4952

*ISO 5275

Sadece F-40 yakıt türü için

30 mL

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

*ASTM D156

Sadece F-40 yakıt türü için

250 mL

YAKIT NAFTA (TS 13207)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

*TS EN ISO 3405

*ISO 3405

100 ml

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 20 ml 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

30 mL

Düşük Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 20846

*ISO 20846, *ASTM D5453

10 mL

Kompozisyon, GC (Benzen)

*ASTM D5134

 5 mL

Aromatik Hidrokarbonlar

*TS EN 12916

2 g

GOM Tayini

*TS EN ISO 6246

*ISO 6246

*ASTM D381

 100 mL

Kalıntı Asitliği

 *ASTM D1093

Önce ASTM D86 ya göre distilasyon yapılır. Ardından distilatta kalitatif olarak sonuç verilir.

 100 ml

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 50 mL

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

 250 mL

Oksidasyon Kararlılığı Testi

*TS 2646 EN ISO 7536

 75 mL

Buhar Basıncı (DVPE)

*TS EN 13016-1

 30 mL

Mangan

*TS EN 16135

5 mL

Kurşun Miktarı

* TS EN 237

 5 mL

HAM PETROL

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ASTM D1298

TS EN ISO 12185

ISO 12185, ASTM D4052

  20 ml

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 30 mL

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719, ASTM D93

 70 mL

Akma Noktası

*TS EN ISO 3016

*ISO 3016, ASTM D97

 100 mL

Saybolt Viskozite Tayini

*TS 2031, ASTM D88

 100 mL

Su ve Tortu Tayini

*ASTM D1796

 100 mL

Asfalten Tayini

*ASTM D3279

25 mL

Element Tayini,

(Mg) Magnezyum,( Na) Sodyum, (Ba) Baryum, (Cu) Bakır, (B) Bor, (Pb) Kurşun, (Mn) Mangan, (Ni) Nikel, (Si) Silisyum, (Al) Alüminyum, (As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum, (Ca) Kalsiyum, (Fe) Demir, (P) Fosfor, (Zn) Çinko, (Cr) Krom, (Sn) Kalay), Kobalt (Co)

*ASTM D5185

10 g

SU-ATIK SU-JEOTERMAL SU

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)

*TS 2789

10 mL

Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Bromür, Sülfat, Fosfat Tayini

*TS EN ISO 10304-1

50 mL

Toplam Petrol Hidrokarbon (TPH) Analizi

* TS EN ISO 9377-2

 1 L

pH

* TS 3263 ISO 10523

 50 mL

İletkenlik

* SM 2510 B

 50 mL

Tuzluluk

* SM 2520 B

 50 mL

Çözünmüş Oksijen

* 4500 O-G

 50 mL

Alkalinite

* SM 2320 B

100 mL

Karbonat, CO3-2

* SM 2320 B

100 mL

Bikarbonat, HCO3-

Yağ ve Gres (Gravimetrik)

* SM 5520 E

1 L

Toplam Çözünmüş Madde (TDS)

* SM 2540 C

 1 L

Toplam Askıda Katı Madde (TSS)

* TS EN 872

 1 L

Toplam Organik Karbon , TOC

* TS 8195 EN 1484

250 mL

Çözünmüş Organik Karbon, DOC

Element Tayini, ICP (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr)

*TS EN ISO 11885

100 mL

Element Tayini, ICP (Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn,Mo, Na,Ni)

*TS EN ISO 11885

100 mL

Element Tayini, ICP (P, Pb, Sb, Se, Si,Sr, Tl, V, Zn)

*TS EN ISO 11885

100 mL

Element Tayini, ICP (Al, As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, K, Na, Zn )

*TS EN ISO 11885

100 mL

Tracer (İzleme) Analizi

*İşletme içi Metod/AYL-P36

HPLC Yöntemi

100 mL

Tracer (İzleme) Analizi

*İşletme İçi Metod/AYL-P39

Spektofotometrik Yöntem

100 mL

TOPRAK – ATIK

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Toplam Petrol Hidrokarbon  (TPH) Analizi

* TS EN ISO 16703

500 g

Ağır Metal Ön İşlem

*EPA 3051A

10 g

Element Tayini, ICP ,

(Mg) Magnezyum,( Na) Sodyum, (Ba) Baryum, (Cu) Bakır, (B) Bor, (Pb) Kurşun, (Mn) Mangan, (Ni) Nikel, (Si) Silisyum, (Al) Alüminyum, (As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum, (Ca) Kalsiyum, (Fe) Demir, (P) Fosfor, (Zn) Çinko, (Cr) Krom, (Sn) Kalay), Kobalt (Co)

*EPA 6010C/ TS EN ISO 11885

10 g

LOI (Yanma-Kızdırma Kaybı)

*TS EN 12879

10 g

Toplam Organik Karbon ,TOC

*TS 12089 EN 13137

50 g

Çözünmüş Organik Karbon, DOC

HAM BİTKİSEL YAĞ

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yağ Asitleri Analizi (GC)

*COI/T.20/Doc.No.17

 10 mL

Yoğunluk

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

 20 ml

İyot değeri

*TS EN 14111

*EN 14111

2 g

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*TS EN 14104

*EN 14104

 5g

Akma Noktası

*TS EN ISO 3016,*ISO 3016

*ASTM D97

100 mL

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

*TS EN ISO 2719, *ISO 2719

*ASTM D93

 70 mL

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

*ASTM D92

80 mL

Parlama Noktası

(Hızlı Denge Metodu )

*ISO 3679

*TS EN 3679

50 mL

Viskozite Tayini

*TS EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 50 mL

Oksidasyon Kararlılığı Testi

*TS EN 14112

*EN 14112

5 mL

Refraktif İndeks

*ASTM D 1218

0,5 mL

Distilasyonla Su Tayini

*TS EN 1428

*ASTM D95

100 mL

Su ve Dip Tortusu

*TS 7075

*ASTM D1796

100 mL

TİNER- Selülozik (TS 9720)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

*TS 1232 EN ISO 3405

*ISO 3405

*ASTM D86

100 mL

Bağıl Yoğunluk , 20 °C/20 °C’da

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

 20 ml

Bakır Şerit Korozyon, (50 ºC, 3 h)

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

50 mL

Asitlik (Asetik Asit Olarak)

*TS 9720

50 mL

Toplam Hidrokarbonlar

Aromatik Hidrokarbonlar

Alifatik Hidrokarbonlar

Alkoller, Esterler, Ketonlar, Glikol  Eterler

*TS 9720

50 mL

Benzen (GC)

*ASTM D5134

5 mL

Buharlaşma Kalıntısı (Hesapla)

*TS 9720

100 mL

DENİZCİLİK YAKITLARI, Petrol Esaslı Atıklardan Elde Edilen  (TS 13350)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

ISO 12185

TS EN ISO 12185

 20 ml

Viskozite Tayini ( Kinematik ), 50°C

*TS EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

50 mL

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

70 mL

Akma Noktası

*TS EN ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

100 mL

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

30 mL

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

*TS EN ISO 10370

*ISO 10370

*ASTM D4530

100 mL

Kül Tayini

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

100 mL

Distilasyonla Su Tayini

*TS EN 1428

*ASTM D95

100 mL

Toplam Halojenler, Klorür

*EPA 5050/EPA 9056A

1 g

PCB (Poliklorlu Bifeniller)

*TS EN 12766-1

*TS EN 12766-2

1 g

Toplam Tortu

*TS ISO 10307-1

70 mL

  

DENİZCİLİK YAKITLARI , Damıtık Denizcilik Yakıtları (TS ISO 8217)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

ISO 12185

TS EN ISO 12185

 20 ml

Viskozite Tayini ( Kinematik), 40°C

*TS EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

50 mL

Setan İndisi

*TS EN ISO 4264,

*ISO 4264, ASTM D4737

 

110 mL

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

70 mL

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*ASTM D664

40 g

Toplam Tortu

*TS ISO 10307-2

70 mL

Oksidasyon Kararlılığı Testi

*TS EN ISO 12205,

*ISO 12205,

*ASTM D2274

75 mL

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

*TS EN ISO 10370

*ISO 10370

*ASTM D4530

 Not : Hem %10’luk 

 kalıntıda,hem numunede 

 yapılacaktır.

 

100 mL

Akma Noktası

*TS EN ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

100 mL

Bulutlanma Noktası

*TS 2834 EN 23015,

* ASTM D2500

100 mL

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 30 mL

Kül Tayini

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

100 mL

Distilasyonla Su Tayini

*TS EN 1428

*ASTM D95

100 mL

Yağlama Özelliği

*TS EN ISO 12156-1

*EN ISO 12156-1

5 mL

 


DENİZCİLİK YAKITLARI , Artık Denizcilik Yakıtları (TS ISO 8217)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

ISO 12185

TS EN ISO 12185

 20 ml

Viskozite Tayini ( Kinematik), 50°C

*TS EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

50 mL

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

70 mL

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*ASTM D664

40 g

Akma Noktası

*TS EN ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

100 mL

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 30 mL

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

*TS EN ISO 10370

*ISO 10370

*ASTM D4530

 100 mL

Kül Tayini

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

100 mL

Toplam Tortu

*TS ISO 10307-2

70 mL

CCAI (Hesapla)

*TS ISO 8217

100 mL

PİROLİZ YAĞI (HAFİF VE AKIŞKAN)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

 20 ml

Kükürt

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

*ASTM D4294

 30 mL

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

*ASTM D92

*TS EN ISO 2592

*ISO 2592

 80 mL

Akma Noktası

*TS EN ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 100 mL

Viskozite Tayini ( Kinematik )

*TS EN ISO 3104

*ISO 3104

*ISO 3105

*ASTM D445

 50 mL

Viskozite indeksi

*TS ISO 2909

*ASTM D2270

50 mL

Distilasyon

*TS EN ISO 3405

*ISO 3405

*ASTM D86

100 mL

Kül

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

 *ISO 6245

100 mL

Kalorifik Değer

*TS 1740, *ASTM D240

Kalorifik değer tayini istendiğinde kükürt analizi de yapılır.

30 mL

Distilasyonla Su

*ASTM D 95

*TS EN 1428

100 mL

 

 

PİROLİZ YAĞI (AĞIR ve VİSKOZ)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Kükürt

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

*ASTM D4294

30 mL

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

*ASTM D92

*TS EN ISO 2592

*ISO 2592

80 mL

Akma Noktası

*TS EN ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 100 mL

Kül

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

 *ISO 6245

100 mL

Kalorifik Değer

*TS 1740, *ASTM D240

Kalorifik değer tayini istendiğinde kükürt analizi de yapılır.

30 mL

Distilasyonla Su

*ASTM D 95

*TS EN 1428

100 mL

KALIP YAĞI (TS 12153)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

20 ml

Viskozite Tayini ( Kinematik), 40 0C

TS EN ISO 3104

ISO 3104

ASTM D445

50 mL

Parlama Noktası (Açık kap)

ASTM D92

TS EN ISO 2592

ISO 2592

80 mL

Akma Noktası

(Manuel veya otomatik)

TS EN ISO 3016

ISO 3016

ASTM D97

ASTM D5950

100 mL

*Grafit İçeriği

*TS 1311 ISO 4262

30 mL

*Emülsiyon Kararlılığı

*TS 12153

50 mL

*Depolama Kararlılığı

*TS 12153

100 mL

Element Tayini, ICP ,

(Mg) Magnezyum,( Na) Sodyum, (Ba) Baryum, (Cu) Bakır, (B) Bor, (Pb) Kurşun, (Mn) Mangan, (Ni) Nikel, (Si) Silisyum, (Al) Alüminyum, (As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum, (Ca) Kalsiyum, (Fe) Demir, (P) Fosfor, (Zn) Çinko, (Cr) Krom, (Sn) Kalay), Kobalt (Co), Gümüş( Ag) Potasyum(K) Molibden(Mo), Titranyum (Ti), Vanadyum (V)

ASTM D5185

10 g

(Aşınma Elementleri)

Fe, Cr, Sn, Al, Ni, Cu, Pb, Mn, Cd, Ag

ASTM D5185

10 g

(Kirleme Elementleri)

Na, K, Si

ASTM D5185

10 g

(Katkı Elementleri)

Ca, Mg, B, Zn, P, Ba, Mo

ASTM D5185

10 g

(Madeni Yağ Elementleri)

Ca, Mg, Zn, P, Ba

ASTM D5185

10 g

(Aşınma Elementleri)

Fe, Cr, Sn, Al, Ni, Cu, Pb, Mn, Cd, Ag

ASTM D5185

Topl10 g

GC

*GC Metodu

10 mL

 

CİNSİ BELİRSİZ NUMUNELER

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

GC-MS Nicel Analiz (Kalibrasyon Hazırlama)

*GC-MS Metodu

 

100 mL

GC-MS Nicel Analiz (4 Bileşen)

*GC-MS Metodu

Ek Bileşen Başına

*GC-MS Metodu

GC-MS Nitel Analiz, Kütüphane Tarama

*GC-MS Metodu

DİĞER HİZMETLER

 

Hizmetin Türü

Açıklama

Bilirkişilik Hizmeti

 

Aerosol LPG Kapasite Raporu

 

Teknik Rapor

 

Özel Araştırma

 

TS ISO 13528 Standardı Eğitimi

Eğitim 1 gündür. Çevrimiçi olarak verilir.

TS EN ISO/IEC 17043 Standardı Eğitimi

Eğitim 2 gündür. Çevrimiçi olarak verilir.