PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE POLİTİKASI

Araştırmalarında tarafsız ve kaliteli sonuç çıkaran özelliği ile PAL'e duyulan güvenin devamlılığını sağlamak, gelişiminin devamlılığını güvence altına almak, bu amaçla iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı ve kaliteli hizmeti hedef alan, müşteri memnuniyetini gözeten, verimlilik, açıklık, dürüstlük ve saygı esaslarına dayanan, gizliliği sağlamak için gerekleri yerine getiren ve çevre bilinci ile işletilen ve tüm çalışanları ile bu prensipleri benimsemiş iş ve günlük yaşamlarında kalite olgusunu hayat felsefesi haline getirmiş bir kurum olması, kalite politikamızdır.

Bu politika aşağıdaki unsurları içerir:

  • PAL, ulusal/uluslararası standartlara uygun, yüksek teknoloji ürünü deney cihazları ile donanarak, konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile mümkün olması halinde laboratuvarlar arası karşılaştırma ölçümleri ile karşılaştırma yaparak ve gerekli referans/standart malzemeleri kullanarak müşteri taleplerini en kaliteli şekilde karşılamayı ana kalite hedefi olarak benimser.
  • Laboratuvar yönetimi, verilecek hizmetlerin standartının ISO/IEC 17025 çerçevesinde, hizmet verilen kapsamdaki deney standartlarına uygun olarak sürdürüleceğini ve gerektiğinde PAL'de geliştirilmiş ve uyarlanmış metodların ve standart olmayan metodların da kullanılabileceğini, bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini ve yönetimin etkinliğini sürekli iyileştireceğini taahhüd ve beyan eder.
  • PAL laboratuvarları birer uzmanlık birimi olarak yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve karar verme ve çalışmalarda doğruluk ilkesine bağlı olarak çalışırlar.
  • Müşteriye verilen test hizmetinin kalitesi, laboratuvarın taahhüdü altındadır.
  • Müşterilerin bilgileri gizli addedilir ve gereğince korunur.
  • PAL laboratuvarları için gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılması PAL üst yönetimi sorumluluğu altındadır.
  • Deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personeli, kalite dokümantasyonunu öğrenir, uygular ve politika ve hedefleri bir yol gösterici olarak kullanırlar.
  • Mülki haklar korunur.
  • PAL laboratuvarları faaliyetlerini gerçekleştirirken sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda çalışırlar ve hedeflerini belirlerler.