Merkezimiz tarafından yürütülen Tübitak Projeleri:

  • Batman Petrol Rafinerisi'nden Yakalanan Karbondioksitin Batı Raman Sahası'na Enjeksiyonu Yapılabilirlik Çalışması (1005 Projesi), 2020-halen (Hazırlık aşamasında)
  • Türkiye'de Termik Santrallar ve Sanayi Tesislerinden Gelen Karbondioksit Emisyonu Envanterinin Çıkartılması ve Karbondioksitin Yeraltı Jeolojik Ortamlarda Depolanma Potansiyelinin Belirlenmesi- KAMAG 106G110, 2008-2009