Petrol Araştırma Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025 Standardına  2004 yılı itibariyle akredite olmuştur.

Her yıl yapılan denetim ve kapsam genişletme faaliyetleri çerçevesinde akreditasyonumuz devam etmektedir.

Akreditasyon kapsamına ulaşmak için tıklayınız.Petrol Araştırma Merkezi, TÜRKAK denetimini başarıyla tamamlamış ve TS EN ISO/IEC 17043 Standardı'na göre 23 Eylül 2014 tarihinde akredite olmuştur.

Merkezimiz, Türkiye'deki en geniş kapsama sahip akredite yeterlilik programı sağlayıcısı olmuştur.

Akreditasyon kapsamına ulaşmak için tıklayınız.

Merkezimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliğine göre ölçüm ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir.

Akreditasyon kapsamına ulaşmak için tıklayınız.