Merkezimiz tarafından yürütülen Kamu- Üniversite İşbirliği Projeleri:

 • Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi, 2018
 • Geleceğin Beyaz Enerji Kaynağını Oluşturan Batı Karadeniz’de Pilot Alanda Gaz- Hidrat Potansiyeli: Köken, Oluşum Mekanizması, Sondaj ve Üretim Modellemesi (Karhidrat) Etüt ve Araştırma Projesi, 2015- 2018
 • Biyodizel Katkılı Motorin Çalışması Sonuç Değerlendirme, 2014
 • Elektrik Üretim Potansiyelinin Arttırılması İçin Kızıldere Jeotermal Sahası’nın Değerlendirilmesi, 2006
 • Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Sahası, Yastık Gazı Analizi, 2005
 • Türkiye’deki Piyasa için Doğal Gaz Talebi Modellemesi ve Tahmini, 2003
 • Batı Raman Sahası Buhar Enjeksiyonu Laboratuvar Araştırması, 2003
 • Batı Kozluca Sahası’nın Karakterizasyonu ve Jeoistatistiksel Modellemesi, 1995
 • Güney Karakuş Sahası: İnce Kesit Analizi ve Karot Tomografisi Çalışması, 1995

Merkezimiz tarafından yürütülen Kamu- Üniversite- Özel Sektör İşbirliği Projesi:

 • Beykan Petrol Sahası’ndaki Üretim Faaliyetlerinden Dolayı Devegeçidi Baraj Gölü’nde ve Midyat Akiferi’ndeki Oluşan Kirlilik, 1996-1998

Merkezimiz tarafından yürütülen NATO Projesi:

 • NATO-CCMS Projesi: Environmental Security of Hazardous Substances Involved in Oil and Gas Transportation in Balack Sea and Caspian Regions, 2000

Merkezimiz tarafından yürütülen PAL Projesi:

 • Kuzey Marmara Sahası Doğal Gaz Depolama Projesi: Dünyadaki Uygulamaları ve Mühendislik Tasarımı, 2000