ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Motorin

MOTORİN (TS EN 590+A1)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

 

Distilasyon

TS  EN ISO 3405,

ISO 3405, ASTM D86

 

 

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), HPLC-RID

TS EN 12916, EN 12916,

ASTM D6379

 

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754, *ISO 8754,

*ASTM D4294

 

 

Düşük Kükürt Miktarı

TS EN ISO 20846

ISO 20846, ASTM D5453

 

 

Setan Indisi Tayini (Hesapla)

TS EN ISO 4264,

ISO 4264, ASTM D4737

Distilasyon ve Yoğunluk istenildiği takdirde alınacak ücrettir.

 

Yoğunluk

 TS EN ISO 12185, ISO 12185,

ASTM D4052

 

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160,

ISO 2160,ASTM D130

 

 

Oksidasyon Kararlılığı Testi

TS EN ISO 12205, ISO 12205,

ASTM D2274

 

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

TS EN ISO 2719, ISO 2719,

ASTM D93

 

 

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

TS EN ISO 10370,

ISO 10370, ASTM D4530

 Distilasyon yapıldığında   

 alınacak ücrettir

 

Kül Tayini

TS EN ISO 6245, ASTM D482,

ISO 6245

 

 

Viskozite Tayini (Kinematik)

TS 1451 EN ISO 3104,

ISO 3104, ISO 3105,

ASTM D445

 

 

CFPP

TS EN 116, EN 116,

ASTM D6371

 

    Su Miktarı Tayini

TS 6147 EN ISO 12937,

ISO 12937,ASTM D6304

 

 

Toplam Kirlilik Tayini

TS EN 12662, EN 12662

 

 

Kalorifik Değer Tayini (Deneyle)

TS 1740, ASTM D240

Kükürt analizi yapıldığında alınacak ücrettir

 

Su ve Tortu Tayini

*TS 7075,* ASTM D2709

 

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016, *ISO 3016,

*ASTM D97

 

 

Bulutlanma Noktası

*TS 2834 EN 23015,* ASTM D2500

 

 

Motorin Biyodizel karışımlarında

YAME (Yağ Asidi Metil Esteri) analizi

TS EN 14078, EN 14078

 

 

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini

*GC METODU

 

 

Yağlama Özelliği

TS EN ISO 12156-1

EN ISO 12156-1

 

 

Setan Sayısı

ASTM D7668

TS EN 16715

 

 

Mangan (Mn) Miktarının Tayini

TS EN 16576

 

 


'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir


(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)