ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Dopam

Doğrulayıcı Kuruluş Yetkilendirilmesi

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi, 2 Nisan 2015 Tarih ve 29314 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlülüğe giren "Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği"  uyarınca "Fosil Yakıtların Yanması" kapsamında doğrulayıcı kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

 

 

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulama başvurusu için tıklayınız.

 

Tarafsızlık

  • DOPAM, sera gazı emisyon raporu doğrulama çalışmasını yürüttüğü işletmeden bağımsız ve doğrulama faaliyetlerini yürütürken tarafsızdır.
  • DOPAM kuruluş amaçları doğrultusunda tarafsızlığını, güvenirliliğini, muhtemel baskılardan etkilenmeyeceğini, dürüstlüğü ve gizliliği tüm işlevlerinde sağlamayı taahhüt eder.
  • PAL Merkez Başkanı ve Başkan Yardımcıları "Personeli Muhtemel Baskılardan Koruma Beyannamesi"ni imzalayarak personeli ticari, mali ve diğer baskılardan koruyacağını taahhüt eder.
  • DOPAM tarafsızlık risk analizi yapar ve çıkar çatışmalarını yöneterek doğrulama faaliyetlerinde nesnelliği sağlar. DOPAM, personelinin veya faaliyetlerinin, doğrulamanın gizliliğini, nesnelliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkilemesini önleyecek tedbirleri alır.
  • Tarafsızlığın korunduğunun garanti altına alınması için bir kontrol mekanizması olarak Tarafsızlık Komitesi kurulmuştur. 

 

DOPAM, talep üzerine, şikayet ve/veya itirazları ele alma sürecinin bir açıklamasını talep eden tarafa iletir.

 

Talep için iletişim bilgileri:

 

Petrol Araştırma Merkezi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:1
06800 Çankaya / Ankara

 

 

Tel: (312) 210 28 97 
Faks: (312) 210 56 68

 

 

Daha fazla bilgi için DOPAM websitesini ziyaret ediniz.