ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Dopam

Doğrulayıcı Kuruluş Yetkilendirilmesi

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi, 2 Nisan 2015 Tarih ve 29314 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlülüğe giren "Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği"  uyarınca "Fosil Yakıtların Yanması" kapsamında doğrulayıcı kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

 

 

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulama başvurusu için tıklayınız.