ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Benzin

KURŞUNSUZ BENZİN VE KATKILI KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (TS EN 228)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

TS EN ISO 3405

ISO 3405

ASTM D86

 

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 

Buhar Basıncı

TS EN 13016-1

EN 16016-1

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

*ASTM D4294

 

Düşük Kükürt Miktarı

TS EN ISO 20846

ISO 20846

ASTM D5453

 

Araştırma Oktan Sayısı (RON)

TS EN ISO 5164

ASTM D 2699

ISO 5164

 

Motor Oktan Sayısı (MON)

TS EN ISO 5163

ASTM D 2700

ISO 5163

 

Buhar Kilitleme İndisi

TS EN 228

EN 228

Buhar Basıncı ve  distilasyon yapıldığında alınacak ücrettir.

Oksijenli Bileşiklerin Tayini

ASTM D4815

TS EN 13132

 

Oksijen Miktarı Tayini

TS EN 13132

Oksijenli Bileşiklerin tayini
istenirse alınacak ücrettir

Doktor Testi

*TS 2884

*ASTM D4952

*ISO 5275

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160

ISO 2160

ASTM D130

 

Oksidasyon Kararlığı Testi

TS 2646 EN ISO 7536

ASTM D525

 

Mevcut Gom Muhtevası Tayini (Sakızlanma Noktası)

TS EN ISO 6246

ASTM D381

ISO 6246

 

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

*ASTM D156

 

Kompozisyon, GC (Benzen)

TS EN 12177

 

Hidrokarbon tipleri, 

(Olefinler, Aromatikler)

*ASTM D5134 (GC)

 

Hidrokarbon tipleri

(Olefinler,Aromatikler)

TS EN 15553

ASTM D 1319

 

Kurşun Miktarı

TS EN 237

 

Potasyum

TS 12861

 

Mangan

ASTM D3831

TS 8829

 

Görünüş

ASTM D4176

 

 


'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)