ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Analizler

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)


KURŞUNSUZ BENZİN VE KATKILI KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (TS EN 228)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

TS  EN ISO 3405

ISO 3405

ASTM D86

 

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 

Buhar Basıncı

TS EN 13016-1

EN 16016-1

 

Kurşun Miktarı

TS EN 237

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

*ASTM D4294

 

Düşük Kükürt Miktarı

TS EN ISO 20846

ISO 20846

ASTM D5453

 

Araştırma Oktan Sayısı (RON)

TS EN ISO 5164

ASTM D 2699

ISO 5164

 

Motor Oktan Sayısı (MON)

TS EN ISO 5163

ASTM D 2700

ISO 5163

 

Buhar Kilitleme İndisi

TS EN 228

EN 228

Buhar Basıncı ve  distilasyon yapıldığında alınacak ücrettir.

Oksijenli Bileşiklerin Tayini

ASTM D4815

TS EN 13132

 

Oksijen Miktarı Tayini

TS EN 13132

Oksijenli Bileşiklerin tayini
istenirse alınacak ücrettir

Doktor Testi

*TS 2884

*ASTM D4952

*ISO 5275

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160

ISO 2160

ASTM D130

 

Oksidasyon Kararlığı Testi

TS 2646 EN ISO 7536

ASTM D525

 

Mevcut Gom Muhtevası Tayini (Sakızlanma Noktası)

TS EN ISO 6246

ASTM D381

ISO 6246

 

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

*ASTM D156

 

Kompozisyon, GC (Benzen)

TS EN 12177

 

Hidrokarbon tipleri, 

(Olefinler, Aromatikler)

*ASTM D5134 (GC)

 

Hidrokarbon tipleri

(Olefinler,Aromatikler)

TS EN 15553

ASTM D 1319

 

Potasyum

TS 12861

 

Mangan

ASTM D3831

TS 8829

 

Görünüş

ASTM D4176

 

 


MOTORİN (TS EN 590+A1)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

 

Distilasyon

TS  EN ISO 3405,

ISO 3405, ASTM D86

 

 

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), HPLC-RID

TS EN 12916, EN 12916,

ASTM D6379

 

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754, *ISO 8754,

*ASTM D4294

 

 

Düşük Kükürt Miktarı

TS EN ISO 20846

ISO 20846, ASTM D5453

 

 

Setan Indisi Tayini (Hesapla)

TS EN ISO 4264,

ISO 4264, ASTM D4737

Distilasyon ve Yoğunluk istenildiği takdirde alınacak ücrettir.

 

Yoğunluk

 TS EN ISO 12185, ISO 12185,

ASTM D4052

 

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160,

ISO 2160,ASTM D130

 

 

Oksidasyon Kararlılığı Testi

TS EN ISO 12205, ISO 12205,

ASTM D2274

 

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

TS EN ISO 2719, ISO 2719,

ASTM D93

 

 

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

TS EN ISO 10370,

ISO 10370, ASTM D4530

 Distilasyon yapıldığında  

 alınacak ücrettir

 

Kül Tayini

TS EN ISO 6245, ASTM D482,

ISO 6245

 

 

Viskozite Tayini (Kinematik)

TS 1451 EN ISO 3104,

ISO 3104, ISO 3105,

ASTM D445

 

 

CFPP

TS EN 116, EN 116,

ASTM D6371

 

Su Miktarı Tayini

TS 6147 EN ISO 12937,

ISO 12937,ASTM D6304

 

 

Toplam Kirlilik Tayini

TS EN 12662, EN 12662

 

 

Kalorifik Değer Tayini (Deneyle)                           

TS 1740, ASTM D240

Kükürt analizi yapıldığında alınacak ücrettir

 

Su ve Tortu Tayini

*TS 7075,* ASTM D2709

 

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016, *ISO 3016,

*ASTM D97

 

 

Bulutlanma Noktası

*TS 2834 EN 23015,* ASTM D2500

 

 

Motorin Biyodizel karışımlarında

YAME (Yağ Asidi Metil Esteri) analizi

TS EN 14078, EN 14078

 

 

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini

*GC METODU

 

 

Yağlama Özelliği

TS EN ISO 12156-1

EN ISO 12156-1

 

 

Element Tayini, ICP

*ASTM D5185

 Ücret her bir element 

 içindir.

 

Setan Sayısı

ASTM D7668

TS EN 16715

 

 

Mangan (Mn) Miktarının Tayini

TS EN 16576

 

 


GAZYAĞI / KEROSEN (TS 3355)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

 

Distilasyon

*TS EN ISO 3405

*ISO 3405

*ASTM D86

 

 

Yoğunluk

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754,

* ISO 8754,

*ASTM D4294

 

Düşük Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 20846

*ISO 20846,

*ASTM D5453

 

 

Merkaptan Kükürt Tayini

*ASTM D3227

 

 

Viskozite Tayini

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

 

Parlama Noktası Tayini

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

* ASTM D93

 

 

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

*ASTM D156

 

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 

 

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini

*GC METODU

 

 

Yanma Testi

*TS 2549

*ASTM D187

 

 

Donma Noktası

*TS 1766 ISO 3013

*ASTM D2386

 

 

Doktor Testi

*TS 2884,

*ASTM D4952

*ISO 5275

 

 

 

 

 TÜRBİN YAKITLARI-JETA, JETA1,JET B  (TS 8036)

ASKERİ YAKITLAR-TÜRBİN YAKITLARI F-40 (TS 4940)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

 

Distilasyon

*TS EN ISO 3405

*ISO 3405

*ASTM D86

 

 

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 

 

Yoğunluk

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

TÜRBİN YAKITLARI F-40

(TS 4940) 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754,

* ISO 8754,

*ASTM D4294

 

Düşük Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 20846

*ISO 20846,

*ASTM D5453

 

 

Merkaptan Kükürt Tayini

*ASTM D3227

 

 

Parlama Noktası Tayini

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

* ASTM D93

JETA, JETA1,JET B  (TS 8036)

 

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 

 

Asit Sayısı

* ASTM D664

 

 

Hidrokarbon tipleri

(Olefinler,Aromatikler)

*TS EN 15553

*ASTM D 1319

 

Buhar Basıncı

*TS EN 13016-1

* EN 13016-1

 

Donma Noktası

*TS 1766 ISO 3013

*ASTM D2386

 

Net Yanma Isısı (hesapla)

  *TS 1740

 

 

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini

*GC METODU

 

 

Doktor Testi

*TS 2884,

*ASTM D4952

*ISO 5275

Sadece F-40 yakıt türü için

 

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

*ASTM D156

Sadece F-40 yakıt türü için


FUEL OIL (TS 2177)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ISO 3675 , *ASTM D1298

 

ISO 12185 , TS EN ISO 12185, ASTM D4052

 

Kükürt Miktarı

TS EN ISO 8754,ISO 8754

*ASTM D4294

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

TS EN ISO 2719

ISO 2719, ASTM D93

 

Akma Noktası

TS 1233 ISO 3016

ISO 3016

ASTM D97

 

Viskozite Tayini (Kinematik)

TS 1451 EN ISO 3104

ISO 3104

ASTM D445

 

Viskozite Tayini (Saybolt)

*TS 2031

*ASTM D88

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160

ISO 2160

ASTM D130

 

Su ve Tortu Tayini

*ASTM D1796

*TS 7075

*ISO 3734

 

Kül Tayini

TS EN ISO 6245

ASTM D482,

 ISO 6245

 

Ramsbottom (Karbon Kalıntısı)

*TS 1311 ISO 4262

*ASTM D524

 

Mikrokarbon Kalıntısı Tayini

*TS 6148 EN ISO 10370

*ISO 10370

*ASTM D4530

 

Kalorifik Değer Tayini (Deneyle)                      

TS 1740

ASTM D240

Kükürt Analizi yapıldığında alınacak ücrettir.

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini (GC)

*GC METODU

 

Element Tayini, ICP

*ASTM D5185

 Ücret her bir element içindir

Fe, Cr, Sn, Al, Ni, Cu, Pb, Mn, Cd

*ASTM D5185

 

Na, K, Si

*ASTM D5185

 

Ca, Mg, B, Zn, P, Ba, Mo, S

*ASTM D5185

 

Ag, Co, V

*ASTM D5185

 

Asfalten Tayini

*ASTM D6560

 

Toplam Tortu Tayini

TS ISO 10307-1

TS ISO 10307-2

ISO 10307-1

ISO 10307-2

 

Distilasyonla Su

TS  EN 1428

ASTM D95

 


YAKIT NAFTA (TS 13207)      

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

*TS  EN ISO 3405

*ISO 3405

 

Yoğunluk

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Düşük Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 20846

*ISO 20846, *ASTM D5453

 

Kompozisyon, GC (Benzen)

*ASTM D5134

 

Aromatik Hidrokarbonlar

*TS EN 12916

 

Gom Tayini

*TS EN ISO 6246

*ISO 6246

*ASTM D381

 

Kalıntı Asitliği (TAN)

*ASTM D664

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

 

Oksidasyon Kararlılığı Testi

*TS 2646 EN ISO 7536

 

Olefinler

*TS EN 12916

Aromatik Hidrokarbonlar analiz fiyatına dahildir.

Buhar Basıncı(DVPE)

*TS EN 13016-1

 

Kurşun Miktarı

* TS EN 237

 

 

 

HAM PETROL

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ASTM D1298

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185, ASTM D4052

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719, ASTM D93

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016, ASTM D97

 

Saybolt Viskozite Tayini

*TS 2031, ASTM D88

 

Su ve Tortu Tayini

*ASTM D1796

 

Asfalten Tayini

*ASTM D3279

 

Element Tayini, ICP

*ASTM D5185

 Ücret her bir element içindir

 

 

 

 

BİYODİZEL (TS EN 14214)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Ester İçeriği

EN 14103,TS EN 14103

 

Yoğunluk

TS EN ISO 12185, ISO 12185, ASTM D4052

 

Viskozite

TS 1451 EN ISO 3104, ISO 3104,ISO 3105, ASTM D445

 

Parlama Noktası

(Hızlı Denge Metodu )

ISO 3679, TS EN ISO 3679

 

Kükürt

TS EN ISO 20846,ISO 20846,

ASTM D5453

 

Karbon Kalıntısı

(% 10 damıtma kalıntısında)

*ISO 10370, *TS 6148 EN ISO 10370,

*ASTM D4530

 

Sülfatlı Kül

TS ISO 3987, ISO 3987,ASTM D 874

 

Su

ISO 12937,TS 6147 EN ISO 12937,

ASTM D6304

 

Toplam Kirlilik

EN 12662,TS EN 12662

 

Bakır Şerit Korozyon

ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160,

ASTM D130

 

Oksidasyon Kararlılığı Testi

EN 14112,TS EN 14112

 

Asit Değeri

EN 14104, TS EN 14104

 

İyot değeri

EN 14111, TS EN 14111

 

Linolenik Asit Metil Ester 

EN 14103, TS EN 14103

Ester İçeriği Analizi Fiyatına dahildir.

Doymamış Metil Ester (>=4 çift bağ)

EN 14103, TS EN 14103

 

Metanol İçeriği

EN 14110, TS EN 14110

 

Monogliserid içeriği 

Digliserid içeriği

Trigliserid içeriği

Serbest gliserol

Toplam gliserol

EN 14105, TS EN 14105

 

I. grup metaller, (Na+K)

EN 14538, TS EN 14538

 

II. grup metaller, (Ca+Mg)

EN 14538, TS EN 14538

 

Fosfor içeriği

EN 14107, TS EN 14107

 

CFPP

EN 116, TS EN 116, ASTM D6371

 

Motorin Biyodizel karışımlarında

YAME (Yağ Asidi Metil Esteri) analizi

EN 14078, TS EN 14078

 

Vakum Distilasyonu

*ASTM D1160

Karbon Kalıntısı Analiz ücretine dahildir.

Setan Sayısı

ASTM D7668

TS EN 16715

 

Akma Noktası

*ISO 3016

*TS 1233 ISO 3016

*ASTM D97

 

 

 

 

ATIK MADENİ YAĞ

(Atık yağ analiz ücretleri “T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü Yetkili Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları 2017 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi”ne göre düzenlenmiştir.)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Element Tayini, ICP

(Arsenik (As), Kadmiyum (Cd),

 Krom (Cr), Kurşun ( Pb))

EPA 6010C

TS EN ISO 11885

 Ücret her bir element    

  içindir.

Element Tayini, ICP (Ag, Al, B, Ba, Be, Ca, Co)

TS EN ISO 11885

 

Element Tayini, ICP (Cu, Fe, K, Li,Mg, Mn,Mo, Na,Ni)

TS EN ISO 11885

 

Element Tayini, ICP (P, Sb, Se, Si,Sr, V,Tl, Zn)

TS EN ISO 11885

 

Element Tayini, ICP (As, Cd, Cr,Pb, Y)

TS EN ISO 11885

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

TS EN ISO 2719

ASTM D93

ISO 2719

 

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

ASTM D92

TS EN ISO 2592

ISO 2592

 

PCB (Poliklorlu Bifeniller)

TS EN 12766-1

TS EN 12766-2

 

Ağır Metal Ön İşlem

EPA 3051A

 

Toplam Halojenler

EPA 5050/EPA 9056A

 

Klorür Tayini

EPA 5050/EPA 9056A

 

 

 

 

HİZMET

Test Metodu

Açıklama

Atık Yağdan ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Hizmeti

TS 900-1 EN ISO 3170

EN 60475

Numune alınacak yerin konumuna göre ücret yeniden düzenlenir.

 

 

 

MADENİYAĞ

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 

Kükürt

TS EN ISO 8754

ISO 8754

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı Kap)                           

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

 

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

ASTM D92

TS EN ISO 2592

ISO 2592

 

Akma Noktası

TS 1233 ISO 3016

ISO 3016

ASTM D97

 

Viskozite Tayini ( Kinematik )

TS 1451 EN ISO 3104

ISO 3104

ASTM D445

 

Viskozite indeksi

TS ISO 2909

ASTM D2270

40 ve 100 0C’de viskozite ölçüldüğünde alınacak ücrettir.

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160

ISO 2160

ASTM D130

 

Sülfatlı Kül

TS ISO 3987

ISO 3987

ASTM D874

 

Element Tayini, ICP

(Madeni Yağ Elementleri:Ca, Mg, Zn, P, Ba)

(Aşınma Elementleri; Fe, Cu, Al, Cr, Si, Pd)

(Elementler: (Mg) Magnezyum,( Na) Sodyum, (Ba) Baryum, (Cu) Bakır, (B) Bor, (Pb) Kurşun, (Mn) Mangan, (Ni) Nikel, (Si) Silisyum, (Al) Alüminyum, (As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum, (Ca) Kalsiyum, (Fe) Demir, (P) Fosfor, (Zn) Çinko, (Cr) Krom, (Sn) Kalay)

ASTM D5185

 Ücret her bir element içindir.

Element Tayini, ICP

(Fe, Cr, Sn, Al, Ni, Cu, Pb, Mn, Cd)

ASTM D5185

 

Element Tayini, ICP

(Na, K, Si)

ASTM D5185

 

Element Tayini, ICP

(Ca, Mg, B, Zn, P, Ba, Mo, S)

ASTM D5185

 

Element Tayini, ICP

(Ag, Co, V)

ASTM D5185

 

Asit Sayısı Tayini (TAN)

ASTM D664

 

Baz Sayısı Tayini (TBN)

ASTM D2896

TS 5655 ISO 3771

 

Köpüklenme Tayını  1. Kademe

2.Kademe

3.Kademe(2.kademe yapılırsa)                                              

TS 1834 ISO 6247

ISO 6247

ASTM D 892

 

Refraktif İndeks

*ASTM D 1218

 

 

 

 

 

 BAZYAĞI

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk, 20°C

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 

Kükürt

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

*ASTM D92

*TS EN ISO 2592

*ISO 2592

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 

Viskozite Tayini ( Kinematik )

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

Viskozite İndeksi

*TS ISO 2909

*ASTM D2270

40 ve 100 0C’de viskozite ölçüldüğünde alınacak ücrettir.

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 

Sülfatlı Kül

*TS ISO 3987

*ISO 3987

*ASTM D874

 

Element Tayini, ICP

 (Elementler: (Mg) Magnezyum,( Na) Sodyum, (Ba) Baryum, (Cu) Bakır, (B) Bor, (Pb) Kurşun, (Mn) Mangan, (Ni) Nikel, (Si) Silisyum, (Al) Alüminyum, (As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum, (Ca) Kalsiyum, (Fe) Demir, (P) Fosfor, (Zn) Çinko, (Cr) Krom, (Sn) Kalay)

*ASTM D5185

 Ücret her bir element içindir.

Element Tayini, ICP

(As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum,  (Cr) Krom, (Pb) Kurşun

*TS EN ISO 11885

 

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*ASTM D664

 

Baz Sayısı Tayini (TBN)

*ASTM D2896

*TS 5655 ISO 3771

 

Köpüklenme Tayını  1. Kademe

2.Kademe

3.Kademe(2.kademe yapılırsa)                                              

*TS 1834 ISO 6247

*ISO 6247

*ASTM D 892

 

Refraktif İndeks, 20°C

*ASTM D 1218

 

PCB (Poliklorlu Bifeniller)

*TS EN 12766-1

*TS EN 12766-2

 

Hidrokarbon İçeriği (Naftenik ve Aromatik), Hesapla

*TS 6519

40 ve 100 0C’de Viskozite, Yoğunluk ( 20°C) ve Refraktif İndeks( 20°C) ölçüldüğünde alınacak ücrettir.

 

 

 

 

SU

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)

*TS 2789

 

Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Bromür, Sülfat, Fosfat/Fosfat Fosforu /Çözünebilir Reaktif Fosfor (Çözünmüş İnorganik Fosfor (DIP)) Tayini

*TS EN ISO 10304-1

Ücret her bir parametre içindir 

Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Analizi

*EPA 8270D

* EPA 3510C/EPA 3630C

 

Toplam Petrol Hidrokarbon (TPH) Analizi

* TS EN ISO 9377-2

 

Pestisit-Poliklorlu Bifenil (PCB) Analizi

*EPA 8081B

*EPA 8082A

 

pH

* TS 3263 ISO 10523

 

İletkenlik

* SM 2510 B

 

Tuzluluk

* SM 2520 B

 

Yağ ve Gres (Gravimetrik)

* SM 5520 E

 

Toplam Çözünmüş Madde (TDS)

* SM 2540 C

 

Toplam Asılı Katı Madde (TSS)

* TS EN 872

 

Element Tayini, ICP

*TS EN ISO 11885

 Ücret her bir element içindir

Element Tayini, ICP (Ag, Al, B, Ba, Be, Ca, Co)

*TS EN ISO 11885

 

Element Tayini, ICP (Cu, Fe, K, Li,Mg, Mn,Mo, Na,Ni)

*TS EN ISO 11885

 

Element Tayini, ICP (P, Sb, Se, Si,Sr, V,Tl, Zn)

*TS EN ISO 11885

 

Element Tayini, ICP (As, Cd, Cr,Pb, Y)

*TS EN ISO 11885

 

 

 

TOPRAK

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Organik Parametre Ön İşlem

 

Numune başına ücret.

Poliaromatik Hidrokarbon  (PAH) Analizi

* EPA 3540C

*EPA 8100

*EPA 8270D

 

Toplam Petrol Hidrokarbon  (TPH) Analizi

* TS EN ISO 16703

 

Poliklorlu Bifenil (PCB) Analizi

* EPA 3540C /EPA 8082A

 

Element Tayini, ICP

*EPA 6010C/ TS EN ISO 11885

Ücret her bir element içindir

Ağır Metal Ön İşlem

*EPA 3051A

 

LOI (Yanma-Kızdırma Kaybı)

60,00 ₺

*TS EN 12879

 

 

 

 

DOĞAL GAZ

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Kompozisyon, GC

(Oksijen, Azot, Karbon Dioksit, Metan, Etan, Propan, n-Bütan, i-Bütan, n-Pentan, i-Pentan, Hekzan (C6+))

 

ASTM D1945

TS 9119

Numune en az 8-10 bar basınçlı 150cc’lik tüpte getirilmelidir. 

Kompozisyon, GC

(Oksijen, Azot, Karbon Dioksit, Karbon Monoksit, Hidrojen, Hidrojen Sülfür, Metan, Etan, Propan, n-Bütan, i-Bütan, n-Pentan, i-Pentan, Hekzan (C6+))

ASTM D1945

TS 9119

Numune en az 8-10 bar basınçlı 150cc’lik tüpte getirilmelidir. 

Fiziksel Özellikler (Hesapla)

ISO 6976

ASTM D3588

Kompozisyon Analizi yapıldığında alınacak ücrettir.

Su Muhtevası ( Dew Poınt )

*ASTM D1142

Numune en az 4-5 bar basınçlı 10L’lik tüpte getirilmelidir.

Metan Sayısı (Hesapla)

*TS EN 15403

 

Kükürt Miktarı

TS 13361

ASTM D 6667

Numune en az 8-10 bar basınçlı 150cc’lik tüpte getirilmelidir.

Tüp Kirası

 

 

İngilizce Rapor

 

 

 

HAM BİTKİSEL YAĞ 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yağ Asitleri Analizi (GC)

*COI/T.20/Doc.No.17

 

Yoğunluk

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

 

İyot değeri

*EN 14111

*TS EN 14111

 

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*EN 14104

*TS EN 14104

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı Kap)                           

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

 

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

*ASTM D92

 

Parlama Noktası

(Hızlı Denge Metodu )

*ISO 3679

*TS EN 3679

 

Viskozite Tayini

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

Oksidasyon Kararlılığı Testi

*EN 14112

*TS EN 14112

 

Refraktif İndeks

*ASTM D 1218

 

Distilasyon ile Su Tayini

*TS 124 EN 1428

*ASTM D 95

 

Su ve Dip Tortusu

*TS7075

*ASTM D 1796

 

TİNER- Selülozik (TS 9720)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

*TS 1232 EN ISO 3405

*ISO 3405

*ASTM D86

 

Bağıl Yoğunluk , 20 °C/20 °C’da

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

 

Bakır Şerit Korozyon, (50 ºC, 3 h)

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 

Asitlik (Asetik Asit Olarak)

*TS 9720

 

Toplam Hidrokarbonlar

Aromatik Hidrokarbonlar

Alifatik Hidrokarbonlar

Alkoller, Esterler, Ketonlar, Glikol   Eterler

*TS 9720

 

 

Benzen (GC)

*ASTM D5134

 

 

 

  

LPG (TS 2178)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Bakır Şerit Korozyon

TS 1299 EN ISO 6251

ISO 6251

ASTM D1838

 

Buhar Basıncı (Hesapla)

ISO 8973

TS EN ISO 8973

EN ISO 8973

 

Buhar Basıncı (Deneyle)

TS 1298 EN ISO 4256

ISO 4256

ASTM D1267

 

Kompozisyon (HC )

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

 

H2S (Hidrojen Sülfür) Kurşun Asetat

TS 5255 EN ISO 8819

EN ISO 8819

 

Toplam Dien Muhtevası

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

Kompozisyon (HC) Analizi Fiyatına Dahildir

Toplam Kükürt Tayini

TS 13361

ASTM D6667

 

Yoğunluk (Hesapla)

TS EN ISO 8973

ISO 8973

EN ISO 8973

Kompozisyon (HC) Analizi yapıldığında alınacak ücrettir

Yoğunluk (Deneyle)

TS 1105 EN ISO 3993

ISO 3993

 

Yağlı Kalıntı Tayini

*TS EN ISO 13757

*ISO 13757

 

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

EN 15470

TS EN 15470

 

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

*EN 15471

*TS EN 15471

 

Su Muhtevası

EN 15469

TS EN 15469

 

Koku

TS EN 589+A1

EN 589+A1

 

Yağlı Kalıntıda Hidrokarbon Tanımlama

*GC Metodu

 

Kükürtlü Bileşenlerin Gaz Kromatografi İle Analizi

ASTM D 5504

 

 

 

  

LPG-OTOGAZ (TS EN 589+A1)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Bakır Şerit Korozyon

TS 1299 EN ISO 6251

ISO 6251

ASTM D1838

 

Buhar Basıncı (Hesapla)

ISO 8973

TS EN ISO 8973

EN ISO 8973

 

Buhar Basıncı (Deneyle)

TS 1298 EN ISO 4256

ISO 4256

ASTM D1267

 

Kompozisyon

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

 

Motor Oktan Sayısı

TS EN 589+A1

EN 589 +A1

Kompozisyon (HC) Analizi yapıldığında alınacak ücrettir

H2S (Hidrojen Sülfür) Kurşun Asetat

TS 5255 EN ISO 8819

ISO 8819

 

Toplam Dien Muhtevası

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

Kompozisyon (HC) Analizi Fiyatına Dahildir

Toplam Kükürt Tayini

TS 13361

ASTM D6667

 

Yoğunluk (Hesapla)

TS EN ISO 8973

ISO 8973

EN ISO 8973

Kompozisyon (HC) Analizi yapıldığında alınacak ücrettir

Yoğunluk (Deneyle)

TS 1105 EN ISO 3993

ISO 3993

 

Buhar Basıncının, Gösterge, En az 150 kPa olduğu sıcaklık

TS EN ISO 8973

ISO 8973

EN ISO 8973

Kompozisyon (HC) Analizi yapıldığında alınacak ücrettir

Su Muhtevası

EN 15469

TS EN 14569

 

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

EN 15470

TS EN 15470

 

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

*EN 15471

*TS EN 15471

 

Koku

TS EN 589+A1

EN 589 +A1

 

Yağlı Kalıntıda Hidrokarbon Tanımlama

*GC Metodu

 

Kükürtlü Bileşenlerin Gaz Kromatografi İle Analizi

ASTM D 5504

 

 

 

 

 

DENİZCİLİK YAKITLARI, Petrol Esaslı Atıklardan Elde Edilen  (TS 13350)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ISO 12185

 

 

Viskozite Tayini ( Kinematik ), 50°C

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

*TS EN ISO 10370

*ISO 10370

*ASTM D4530

 

Kül Tayini

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

 

Su Miktarı Tayini

*TS EN 1428

*ASTM D 95

 

Kullanılmış yağlama yağı
  - Çinko
  - Fosfor
  - Kalsiyum

*ASTM D5185

 

-Aliminyum

-Silisyum

-Vanadyum

*ASTM D5185

Ücret her bir element içindir.

Kirleticiler

  -Arsenik

  -Kadmiyum

  -Krom

 - Kurşun

*ASTM D5185

Ücret her bir element içindir.

Toplam Halojenler, Klorür

*EPA 5050/EPA 9056A

 

PCB (Poliklorlu Bifeniller)

*TS EN 12766-1

*TS EN 12766-2

 

Toplam Tortu

*TS ISO 10307-1

 

 

Not: Vanadyum ve Kirleticiler sadece “ TS 13350’de belirtilen sınıf 2 denizcilik yakıtları” için gereklidir.

 

 

 

  

DENİZCİLİK YAKITLARI , Damıtık Denizcilik Yakıtları (TS ISO 8217)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ISO 12185

 

Viskozite Tayini ( Kinematik), 40°C

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

Setan İndisi

*TS EN ISO 4264,

*ISO 4264, ASTM D4737

Distilasyon ve Yoğunluk istenildiği takdirde alınacak ücrettir.

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

 

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*ASTM D664

 

Toplam Tortu

*TS ISO 10307-2

 

Oksidasyon Kararlılığı Testi

*TS EN ISO 12205,

*ISO 12205,

*ASTM D2274

 

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

*TS  EN ISO 10370

*ISO 10370

*ASTM D4530

 Not : Hem %10’luk 

 kalıntıda,hem numunede 

 yapılacaktır

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 

Bulutlanma Noktası

*TS 2834 EN 23015,

* ASTM D2500

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Kül Tayini

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

 

Su Miktarı Tayini

*TS EN 1428

*ASTM D 95

 

Yağlama Özelliği

*TS EN ISO 12156-1

*EN ISO 12156-1

 

 

 

 

 

DENİZCİLİK YAKITLARI , Artık Denizcilik Yakıtları (TS ISO 8217)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ISO 12185

 

Viskozite Tayini ( Kinematik), 50°C

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

 

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*ASTM D664

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

*TS EN ISO 10370

*ISO 10370

*ASTM D4530

 

 

Kül Tayini

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

 

Kullanılmış yağlama yağı
  - Çinko
  - Fosfor
  - Kalsiyum

  -Vanadyum

  -Sodyum

*ASTM D5185

Ücret her bir element içindir.

Toplam Tortu

*TS ISO 10307-2

 

CCAI (Hesapla)

*TS ISO 8217

Kinematik Viskozite (50°C)ve Yoğunluk (15°C) yapıldığında alınacak ücrettir.

 

 

 

CİNSİ BELİRSİZ NUMUNELER

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

GC-MS Nicel Analiz (4 Bileşen)

*GC-MS Metodu

Headspace Cihazıyla da yapılan analizler ücrete dahildir.

Ek Bileşen Başına

*GC-MS Metodu

GC-MS Nitell Analiz

*GC-MS Metodu

GC-MS Kütüphane Tarama

*GC-MS Metodu

 

 

 '*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir