ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Yakıt Nafta

YAKIT NAFTA (TS 13207)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

*TS  EN ISO 3405

*ISO 3405

 

Yoğunluk

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Düşük Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 20846

*ISO 20846, *ASTM D5453

 

Kompozisyon, GC (Benzen)

*ASTM D5134

 

Aromatik Hidrokarbonlar

*TS EN 12916

 

Gom Tayini

*TS EN ISO 6246

*ISO 6246

*ASTM D381

 

Kalıntı Asitliği (TAN)

*ASTM D664

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

 

Oksidasyon Kararlılığı Testi

*TS 2646 EN ISO 7536

 

Olefinler

*TS EN 12916

Aromatik Hidrokarbonlar analiz fiyatına dahildir.

Buhar Basıncı(DVPE)

*TS EN 13016-1

 

Kurşun Miktarı

* TS EN 237

 

 


'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir

 

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)