ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Toprak

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Organik Parametre Ön İşlem

 

Numune başına ücret.

Poliaromatik Hidrokarbon  (PAH) Analizi

* EPA 3540C

*EPA 8100

*EPA 8270D

 

Toplam Petrol Hidrokarbon  (TPH) Analizi

* TS EN ISO 16703

 

Poliklorlu Bifenil (PCB) Analizi

* EPA 3540C /EPA 8082A

 

Element Tayini, ICP

*EPA 6010C/ TS EN ISO 11885

Ücret her bir element içindir

Ağır Metal Ön İşlem

*EPA 3051A

 

LOI (Yanma-Kızdırma Kaybı)

*TS EN 12879

 

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir

 

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)