ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Tiner

TİNER- Selülozik (TS 9720)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Distilasyon

*TS 1232 EN ISO 3405

*ISO 3405

*ASTM D86

 

Bağıl Yoğunluk , 20 °C/20 °C’da

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

 

Bakır Şerit Korozyon, (50 ºC, 3 h)

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 

Asitlik (Asetik Asit Olarak)

*TS 9720

 

Toplam Hidrokarbonlar

Aromatik Hidrokarbonlar

Alifatik Hidrokarbonlar

Alkoller, Esterler, Ketonlar, Glikol Eterler

*TS 9720

 

Benzen (GC)

*ASTM D5134

 

Buharlaşma Kalıntısı (Hesapla)

*TS 9720

 

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir

 

(01 Ocak 2018-31 Aralık 2018)