ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Türbin Yakıtları

     TÜRBİN YAKITLARI-JETA, JETA1,JET B  (TS 8036)

      ASKERİ YAKITLAR-TÜRBİN YAKITLARI F-40 (TS 4940)

      ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

     Distilasyon

*TS EN ISO 3405

*ISO 3405

*ASTM D86

 

     Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 

     Yoğunluk

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

TÜRBİN YAKITLARI F-40

(TS 4940) 

      Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754,

* ISO 8754,

*ASTM D4294

 

       Düşük Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 20846

*ISO 20846,

*ASTM D5453

 

       Merkaptan Kükürt Tayini

*ASTM D3227

 

      Parlama Noktası Tayini

      (Pensky-Martens Kapalı Kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

* ASTM D93

JETA, JETA1,JET B  (TS 8036)

       Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 

       Asit Sayısı

* ASTM D664

 

      Hidrokarbon tipleri

      (Olefinler,Aromatikler)

*TS EN 15553

*ASTM D 1319

 

      Buhar Basıncı

*TS EN 13016-1

* EN 13016-1

 

      Donma Noktası

*TS 1766 ISO 3013

*ASTM D2386

 

      Net Yanma Isısı (hesapla)

*TS 1740

 

       Hidrokarbonların Kalitatif Tayini

*GC METODU

 

      Doktor Testi

*TS 2884,

*ASTM D4952

*ISO 5275

Sadece F-40 yakıt türü için

      Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

*ASTM D156

Sadece F-40 yakıt türü için

 '*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir

 

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)