ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Su

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD)

*TS 2789

 

Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Bromür, Sülfat, Fosfat/Fosfat Fosforu /Çözünebilir Reaktif Fosfor (Çözünmüş İnorganik Fosfor (DIP)) Tayini

*TS EN ISO 10304-1

Ücret her bir parametre içindir 

Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Analizi

*EPA 8270D

* EPA 3510C/EPA 3630C

 

Toplam Petrol Hidrokarbon (TPH) Analizi

* TS EN ISO 9377-2

 

Pestisit-Poliklorlu Bifenil (PCB) Analizi

*EPA 8081B

*EPA 8082A

 

pH

* TS 3263 ISO 10523

 

İletkenlik

* SM 2510 B

 

Tuzluluk

* SM 2520 B

 

Yağ ve Gres (Gravimetrik)

* SM 5520 E

 

Toplam Çözünmüş Madde (TDS)

* SM 2540 C

 

Toplam Asılı Katı Madde (TSS)

* TS EN 872

 

Element Tayini, ICP

*TS EN ISO 11885

 Ücret her bir element içindir

Element Tayini, ICP (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr)

*TS EN ISO 11885

Grup ücretidir. Diğer Gruplardan element analizi istenilmesi durumunda ilave her ayrı grup için element başına 50 TL ücret eklenecektir.

Element Tayini, ICP (Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn,Mo, Na,Ni)

*TS EN ISO 11885

Grup ücretidir. Diğer Gruplardan element analizi istenilmesi durumunda ilave her ayrı grup için element başına 50 TL ücret eklenecektir.

Element Tayini, ICP (P, Pb, Sb, Se, Si,Sr, Tl, V, Zn)

*TS EN ISO 11885

Grup ücretidir. Diğer Gruplardan element analizi istenilmesi durumunda ilave her ayrı grup için element başına 50 TL ücret eklenecektir.

Element Tayini, ICP (Al, As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, K, Na, Zn )

*TS EN ISO 11885

Grup ücretidir. Diğer Gruplardan element analizi istenilmesi durumunda ilave her ayrı grup için element başına 50 TL ücret eklenecektir.

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir

 

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)