ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Madeni Yağ

MADENİ YAĞ

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 

Kükürt

TS EN ISO 8754

ISO 8754

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

 

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

ASTM D92

TS EN ISO 2592

ISO 2592

 

Akma Noktası

TS 1233 ISO 3016

ISO 3016

ASTM D97

 

Viskozite Tayini ( Kinematik )

TS 1451 EN ISO 3104

ISO 3104

ASTM D445

 

Viskozite indeksi

TS ISO 2909

ASTM D2270

40 ve 100 0C’de viskozite ölçüldüğünde alınacak ücrettir.

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160

ISO 2160

ASTM D130

 

Sülfatlı Kül

TS ISO 3987

ISO 3987

ASTM D874

 

Element Tayini, ICP ,

(Mg) Magnezyum,( Na) Sodyum, (Ba) Baryum, (Cu) Bakır, (B) Bor, (Pb) Kurşun, (Mn) Mangan, (Ni) Nikel, (Si) Silisyum, (Al) Alüminyum, (As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum, (Ca) Kalsiyum, (Fe) Demir, (P) Fosfor, (Zn) Çinko, (Cr) Krom, (Sn) Kalay), Kobalt (Co)

ASTM D5185

Toplam Ücret: 10-21 element sayısı için geçerlidir.

(Aşınma Elementleri)

Fe, Cr, Sn, Al, Ni, Cu, Pb, Mn, Cd

ASTM D5185

Toplam Ücret: 3-10 element sayısı için geçerlidir.

(Kirleme Elementleri)

Na, K, Si

ASTM D5185

Toplam Ücret: 1-3 element sayısı için geçerlidir.

(Katkı Elementleri)

Ca, Mg, B, Zn, P, Ba, Mo, S

ASTM D5185

Toplam Ücret: 3-10 element sayısı için geçerlidir.

(Madeni Yağ Elementleri)

Ca, Mg, Zn, P, Ba

ASTM D5185

Toplam Ücret: 3-10 element sayısı için geçerlidir.

Asit Sayısı Tayini (TAN)

ASTM D664

 

Baz Sayısı Tayini (TBN)

ASTM D2896

TS 5655 ISO 3771

 

Köpüklenme Tayını  1. Kademe

2.Kademe

3.Kademe(2.kademe yapılırsa)

TS 1834 ISO 6247

ISO 6247

ASTM D 892

 

Refraktif İndeks

*ASTM D 1218

 

 

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir


(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)