ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


LPG

LPG (TS 2178)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Bakır Şerit Korozyon

TS 1299 EN ISO 6251

ISO 6251

ASTM D1838

 

Buhar Basıncı (Hesapla)

ISO 8973

TS EN ISO 8973

EN ISO 8973

 

Buhar Basıncı (Deneyle)

TS 1298 EN ISO 4256

ISO 4256

ASTM D1267

 

Kompozisyon (HC )

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

 

H2S (Hidrojen Sülfür) Kurşun Asetat

TS 5255 EN ISO 8819

EN ISO 8819

 

Toplam Dien Muhtevası

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

Kompozisyon (HC) Analizi Fiyatına Dahildir

Toplam Kükürt Tayini

TS 13361

ASTM D6667

 

Yoğunluk (Hesapla)

TS EN ISO 8973

ISO 8973

EN ISO 8973

Kompozisyon (HC) Analizi yapıldığında alınacak ücrettir

Yoğunluk (Deneyle)

TS 1105 EN ISO 3993

ISO 3993

 

Yağlı Kalıntı Tayini

*TS EN ISO 13757

*ISO 13757

 

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

EN 15470

TS EN 15470

 

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

*EN 15471

*TS EN 15471

 

Su Muhtevası

EN 15469

TS EN 15469

 

Koku

TS EN 589+A1

EN 589+A1

 

Yağlı Kalıntıda Hidrokarbon Tanımlama

*GC Metodu

 

Kükürtlü Bileşenlerin Gaz Kromatografi İle Analizi

ASTM D 5504

 

 


 

LPG-OTOGAZ (TS EN 589+A1)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Bakır Şerit Korozyon

TS 1299 EN ISO 6251

ISO 6251

ASTM D1838

 

Buhar Basıncı (Hesapla)

ISO 8973

TS EN ISO 8973

EN ISO 8973

 

Buhar Basıncı (Deneyle)

TS 1298 EN ISO 4256

ISO 4256

ASTM D1267

 

Kompozisyon

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

 

Motor Oktan Sayısı

TS EN 589+A1

EN 589 +A1

Kompozisyon (HC) Analizi yapıldığında alınacak ücrettir

H2S (Hidrojen Sülfür) Kurşun Asetat

TS 5255 EN ISO 8819

ISO 8819

 

Toplam Dien Muhtevası

TS 6124 EN 27941

ISO 7941

Kompozisyon (HC) Analizi Fiyatına Dahildir

Toplam Kükürt Tayini

TS 13361

ASTM D6667

 

Yoğunluk (Hesapla)

TS EN ISO 8973

ISO 8973

EN ISO 8973

Kompozisyon (HC) Analizi yapıldığında alınacak ücrettir

Yoğunluk (Deneyle)

TS 1105 EN ISO 3993

ISO 3993

 

Buhar Basıncının, Gösterge, En az 150 kPa olduğu sıcaklık

TS EN ISO 8973

ISO 8973

EN ISO 8973

Kompozisyon (HC) Analizi yapıldığında alınacak ücrettir

Su Muhtevası

EN 15469

TS EN 14569

 

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

EN 15470

TS EN 15470

 

Buharlaşma Kalıntısı Tayini

*EN 15471

*TS EN 15471

 

Koku

TS EN 589+A1

EN 589 +A1

 

Yağlı Kalıntıda Hidrokarbon Tanımlama

*GC Metodu

 

Kükürtlü Bileşenlerin Gaz Kromatografi İle Analizi

ASTM D 5504

 

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir

 

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)