ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Ham Petrol

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ASTM D1298

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185, ASTM D4052

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719, ASTM D93

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016, ASTM D97

 

Saybolt Viskozite Tayini

*TS 2031, ASTM D88

 

Su ve Tortu Tayini

*ASTM D1796

 

Asfalten Tayini

*ASTM D3279

 

Element Tayini, ICP ,

(Mg) Magnezyum,( Na) Sodyum, (Ba) Baryum, (Cu) Bakır, (B) Bor, (Pb) Kurşun, (Mn) Mangan, (Ni) Nikel, (Si) Silisyum, (Al) Alüminyum, (As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum, (Ca) Kalsiyum, (Fe) Demir, (P) Fosfor, (Zn) Çinko, (Cr) Krom, (Sn) Kalay), Kobalt (Co)

ASTM D5185

Toplam Ücret: 10-21 element sayısı için geçerlidir.

Fe, Cr, Sn, Al, Ni, Cu, Pb, Mn, Cd

*ASTM D5185

Toplam Ücret: 3-10 element sayısı için geçerlidir.

Na, K, Si

*ASTM D5185

Toplam Ücret: 1-3 element sayısı için geçerlidir.

Ca, Mg, B, Zn, P, Ba, Mo, S

*ASTM D5185

Toplam Ücret: 3-10 element sayısı için geçerlidir.

Ag, Co, V

*ASTM D5185

Toplam Ücret: 1-3 element sayısı için geçerlidir.

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir

 

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)