ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Gaz Yağı

GAZYAĞI / KEROSEN (TS 3355)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

 

Distilasyon

*TS EN ISO 3405

*ISO 3405

*ASTM D86

 

 

Yoğunluk

*TS EN ISO 12185

*ISO 12185

*ASTM D4052

 

    Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754,

* ISO 8754,

*ASTM D4294

 

    Düşük Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 20846

*ISO 20846,

*ASTM D5453

 

 

Merkaptan Kükürt Tayini

*ASTM D3227

 

 

Viskozite Tayini

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

 

Parlama Noktası Tayini

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

* ASTM D93

 

 

Saybolt Renk Tayini

*TS 2991

*ASTM D156

 

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 

 

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini

*GC METODU

 

 

Yanma Testi

*TS 2549

*ASTM D187

 

 

Donma Noktası

*TS 1766 ISO 3013

*ASTM D2386

 

 

Doktor Testi

*TS 2884,

*ASTM D4952

*ISO 5275

 


'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir


(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)