ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Fuel oil

FUEL OIL (TS 2177)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ISO 3675 , *ASTM D1298

ISO 12185 , TS EN ISO 12185, ASTM D4052

 

Kükürt Miktarı

TS EN ISO 8754,ISO 8754

*ASTM D4294

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

TS EN ISO 2719

ISO 2719, ASTM D93

 

Akma Noktası

TS 1233 ISO 3016

ISO 3016

ASTM D97

 

Viskozite Tayini (Kinematik)

TS 1451 EN ISO 3104

ISO 3104,  ASTM D445

 

Viskozite Tayini (Saybolt)

*TS 2031

*ASTM D88

 

Bakır Şerit Korozyon Testi

TS 2741 EN ISO 2160

ISO 2160,  ASTM D130

 

Su ve Tortu Tayini

*ASTM D1796

*TS 7075,   *ISO 3734

 

Kül Tayini

TS EN ISO 6245

ASTM D482,   ISO 6245

 

Ramsbottom (Karbon Kalıntısı)

*TS 1311 ISO 4262

*ASTM D524

 

Mikrokarbon Kalıntısı Tayini

*TS 6148 EN ISO 10370

*ISO 10370,   *ASTM D4530

 

Kalorifik Değer Tayini (Deneyle)

TS 1740

ASTM D240

Kükürt Analizi yapıldığında alınacak ücrettir.

Hidrokarbonların Kalitatif Tayini (GC)

*GC METODU

 

Element Tayini, ICP ,

(Mg) Magnezyum,( Na) Sodyum, (Ba) Baryum, (Cu) Bakır, (B) Bor, (Pb) Kurşun, (Mn) Mangan, (Ni) Nikel, (Si) Silisyum, (Al) Alüminyum, (As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum, (Ca) Kalsiyum, (Fe) Demir, (P) Fosfor, (Zn) Çinko, (Cr) Krom, (Sn) Kalay), Kobalt (Co)

*ASTM D5185

Toplam Ücret: 10-21 element sayısı için geçerlidir.

Fe, Cr, Sn, Al, Ni, Cu, Pb, Mn, Cd

*ASTM D5185

Toplam Ücret: 3-10 element sayısı için geçerlidir.

Na, K, Si

*ASTM D5185

Toplam Ücret: 1-3 element sayısı için geçerlidir.

Ca, Mg, B, Zn, P, Ba, Mo, S

*ASTM D5185

Toplam Ücret: 3-10 element sayısı için geçerlidir.

Ag, Co, V

*ASTM D5185

Toplam Ücret: 1-3 element sayısı için geçerlidir.

Asfalten Tayini

*ASTM D3279

 

Toplam Tortu Tayini

TS ISO 10307-1

TS ISO 10307-2

ISO 10307-1

ISO 10307-2

 

Distilasyonla Su

TS EN 1428

ASTM D95

 

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir


(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)