ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Denizcilik Yakıtları

DENİZCİLİK YAKITLARI, Petrol Esaslı Atıklardan Elde Edilen  (TS 13350)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ISO 12185

 

 

Viskozite Tayini ( Kinematik ), 50°C

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

*TS EN ISO 10370

*ISO 10370

*ASTM D4530

 

Kül Tayini

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

 

Su Miktarı Tayini

*TS EN 1428

*ASTM D 95

 

Element Tayini, ICP

Çinko (Zn), Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Aluminyum

(Al), Silisyum (Si), Vanadyum (V), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb)

*ASTM D5185

 

Kullanılmış yağlama yağı

Çinko (Zn), Fosfor (P), Kalsiyum (Ca)

*ASTM D5185

 

Alüminyum (Al), Silisyum (Si), Vanadyum (V)

*ASTM D5185

 

Kirleticiler

Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb)

*ASTM D5185

 

Toplam Halojenler, Klorür

*EPA 5050/EPA 9056A

 

PCB (Poliklorlu Bifeniller)

*TS EN 12766-1

*TS EN 12766-2

 

Toplam Tortu

*TS ISO 10307-1

 

 

Not: Vanadyum ve Kirleticiler sadece “ TS 13350’de belirtilen sınıf 2 denizcilik yakıtları” için gereklidir.


DENİZCİLİK YAKITLARI, Damıtık Denizcilik Yakıtları (TS ISO 8217)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ISO 12185

 

Viskozite Tayini ( Kinematik), 40°C

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

Setan İndisi

*TS EN ISO 4264,

*ISO 4264, ASTM D4737

Distilasyon ve Yoğunluk istenildiği takdirde alınacak ücrettir.

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

 

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*ASTM D664

 

Toplam Tortu

*TS ISO 10307-2

 

Oksidasyon Kararlılığı Testi

*TS EN ISO 12205,

*ISO 12205,

*ASTM D2274

 

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

*TS  EN ISO 10370

*ISO 10370

*ASTM D4530

 Not : Hem %10’luk 

 kalıntıda,hem numunede 

 yapılacaktır

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 

Bulutlanma Noktası

*TS 2834 EN 23015,

* ASTM D2500

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Kül Tayini

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

 

Su Miktarı Tayini

*TS EN 1428

*ASTM D 95

 

Yağlama Özelliği

*TS EN ISO 12156-1

*EN ISO 12156-1

 

 


DENİZCİLİK YAKITLARI , Artık Denizcilik Yakıtları (TS ISO 8217)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk

*TS 1013 EN ISO 3675

*ISO 12185

 

Viskozite Tayini ( Kinematik), 50°C

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı kap)

*TS EN ISO 2719

*ISO 2719

*ASTM D93

 

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*ASTM D664

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 

Kükürt Miktarı

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Mikrokarbon Kalıntı Tayini

*TS EN ISO 10370

*ISO 10370

*ASTM D4530

 

 

Kül Tayini

*TS EN ISO 6245

*ASTM D482

 

Kullanılmış yağlama yağı

Çinko (Zn), Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Sodyum (Na)

*ASTM D5185

 

Toplam Tortu

*TS ISO 10307-2

 

CCAI (Hesapla)

*TS ISO 8217

Kinematik Viskozite (50°C)ve Yoğunluk (15°C) yapıldığında alınacak ücrettir.


'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir

 

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)