ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Biyodizel

BİYODİZEL (TS EN 14214)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Ester İçeriği

EN 14103,TS EN 14103

 

Yoğunluk

TS EN ISO 12185, ISO 12185, ASTM D4052

 

Viskozite

TS 1451 EN ISO 3104, ISO 3104,ISO 3105, ASTM D445

 

Parlama Noktası

(Hızlı Denge Metodu )

ISO 3679, TS EN ISO 3679

 

Kükürt

TS EN ISO 20846,ISO 20846,

ASTM D5453

 

Karbon Kalıntısı

(% 10 damıtma kalıntısında)

*ISO 10370, *TS 6148 EN ISO 10370,

*ASTM D4530

 

Sülfatlı Kül

TS ISO 3987, ISO 3987,ASTM D 874

 

Su

ISO 12937,TS 6147 EN ISO 12937,

ASTM D6304

 

Toplam Kirlilik

EN 12662,TS EN 12662

 

Bakır Şerit Korozyon

ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160,

ASTM D130

 

Oksidasyon Kararlılığı Testi

EN 14112,TS EN 14112

 

Asit Değeri

EN 14104, TS EN 14104

 

İyot değeri

EN 14111, TS EN 14111

 

Linolenik Asit Metil Ester 

EN 14103, TS EN 14103

Ester İçeriği Analizi Fiyatına dahildir.

Doymamış Metil Ester (>=4 çift bağ)

EN 14103, TS EN 14103

 

Metanol İçeriği

EN 14110, TS EN 14110

 

Monogliserid içeriği 

Digliserid içeriği

Trigliserid içeriği

Serbest gliserol

Toplam gliserol

EN 14105, TS EN 14105

 

I. grup metaller, (Na+K)

TS EN 14538, EN 14538

 

II. grup metaller, (Ca+Mg)

TS EN 14538, EN 14538

 

Fosfor içeriği

TS EN 14107, EN 14107

 

CFPP

EN 116, TS EN 116, ASTM D6371

 

Motorin Biyodizel karışımlarında

YAME (Yağ Asidi Metil Esteri) analizi

EN 14078, TS EN 14078

 

Vakum Distilasyonu

*ASTM D1160

Karbon Kalıntısı Analiz ücretine dahildir.

Setan Sayısı

ASTM D7668

TS EN 16715

 

Akma Noktası

*ISO 3016

*TS 1233 ISO 3016

*ASTM D97

 

 

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir

 

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)