ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Baz Yağı

BAZYAĞI (TS EN 13369)

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Yoğunluk, 20°C

TS EN ISO 12185

ISO 12185

ASTM D4052

 

Kükürt

*TS EN ISO 8754

*ISO 8754

 

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

*ASTM D92

*TS EN ISO 2592

*ISO 2592

 

Akma Noktası

*TS 1233 ISO 3016

*ISO 3016

*ASTM D97

 

Viskozite Tayini ( Kinematik )

*TS 1451 EN ISO 3104

*ISO 3104

*ASTM D445

 

Viskozite İndeksi

*TS ISO 2909

*ASTM D2270

40 ve 100 0C’de viskozite ölçüldüğünde alınacak ücrettir.

Bakır Şerit Korozyon Testi

*TS 2741 EN ISO 2160

*ISO 2160

*ASTM D130

 

Sülfatlı Kül

*TS ISO 3987

*ISO 3987

*ASTM D874

 

Element Tayini, ICP ,

(Mg) Magnezyum,( Na) Sodyum, (Ba) Baryum, (Cu) Bakır, (B) Bor, (Pb) Kurşun, (Mn) Mangan, (Ni) Nikel, (Si) Silisyum, (Al) Alüminyum, (As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum, (Ca) Kalsiyum, (Fe) Demir, (P) Fosfor, (Zn) Çinko, (Cr) Krom, (Sn) Kalay), Kobalt (Co)

*ASTM D5185

Toplam Ücret element sayısına göre belirlenir.

Element Tayini, ICP

(As) Arsenik, (Cd) Kadmiyum,  (Cr) Krom, (Pb) Kurşun

*TS EN ISO 11885

 

Asit Sayısı Tayini (TAN)

*ASTM D664

 

Baz Sayısı Tayini (TBN)

*ASTM D2896

*TS 5655 ISO 3771

 

Köpüklenme Tayını  1. Kademe

2.Kademe

3.Kademe(2.kademe yapılırsa)                                              

*TS 1834 ISO 6247

*ISO 6247

*ASTM D 892

 

Refraktif İndeks, 20°C

*ASTM D 1218

 

PCB (Poliklorlu Bifeniller)

*TS EN 12766-1

*TS EN 12766-2

 

Hidrokarbon İçeriği (Naftenik ve Aromatik), Hesapla

*TS 6519

40 ve 100 0C’de Viskozite, Yoğunluk ( 20°C) ve Refraktif İndeks( 20°C) ölçüldüğünde alınacak ücrettir.

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir

 

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)