ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ


Atık Madeni Yağ

ATIK  YAĞ

(Atık yağ analiz ücretleri “T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü Yetkili Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları 2017 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi”ne göre düzenlenmiştir.)

 

ANALİZLER

Test Metodu

Açıklama

Element Tayini, ICP

(Arsenik (As), Kadmiyum (Cd),

 Krom (Cr), Kurşun ( Pb))

EPA 6010C

TS EN ISO 11885

 Ücret her bir element içindir.

Parlama Noktası

(Pensky-Martens Kapalı Kap)

TS EN ISO 2719

ASTM D93

ISO 2719

 

Parlama Noktası

(Clevelend Açık Kap)

ASTM D92

TS EN ISO 2592

ISO 2592

 

PCB (Poliklorlu Bifeniller)

TS EN 12766-1

TS EN 12766-2

 

Ağır Metal Ön İşlem

EPA 3051A

 

Toplam Halojenler ve Korür

EPA 5050/EPA 9056A

 

 

 

 

HİZMET

Test Metodu

Açıklama

Atık Yağdan ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Hizmeti

TS 900-1 EN ISO 3170

EN 60475

Numune alınacak yerin konumuna göre ücret yeniden düzenlenir.

 

 

'*' işaretli deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir


(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017)